مسابقات ورزشی با شرکت یکهزار و 675 دانش آموزبه پایان رسید

مسابقات ورزشی با شرکت یکهزار و 675 دانش آموزبه پایان رسید

به گزارش مركزاطلاع رسانی وروابط عمومی وزارت آموزش وپرورش به نقل ازاستان چهار محال وبختیاری ،”بهروز امیدی ” اظهاركرد : در این دوره از مسابقات 800 دانش آموز دختر و 875 دانش آموز پسر از مدارس سراسر استان با هم به رقابت پرداختند .

مدیرکل آموزش وپرورش استان چهار محال و بختیاری تصريح كرد : این مسابقات از 11 اردیبهشت ماه در 26 رشته ورزشی در مقاطع تحصیلی ابتدایی، متوسطه اول ودوم به میزبانی شهرستان های شهرکرد، بروجن و فارسان برگزار شد.

وی با اشاره به این که این مسابقات در 13رشته برای دختران دانش آموز برگزار شد ،افزود : دانش آموزان پسر سراسر استان نیز در 13 رشته ورزشی با هم به رقابت پرداختند .

اميدي با بیان این که هرساله مسابقات ورزشی دانش آموزی با هدف استعدادیابی، غنی سازی اوقات فراغت وهمچنین برای تحرک و شادابی و نشاط در دانش آموزان  برگزار می شود، افزود : نفرات وتیم های برتر کلیه رشته ها ی ورزشی برای شرکت در مسابقات قهرمانی کشور اعزام می شوند.

مسابقات ورزشی با شرکت یکهزار و 675 دانش آموزبه پایان رسید

به گزارش مركزاطلاع رسانی وروابط عمومی وزارت آموزش وپرورش به نقل ازاستان چهار محال وبختیاری ،”بهروز امیدی ” اظهاركرد : در این دوره از مسابقات 800 دانش آموز دختر و 875 دانش آموز پسر از مدارس سراسر استان با هم به رقابت پرداختند .

مدیرکل آموزش وپرورش استان چهار محال و بختیاری تصريح كرد : این مسابقات از 11 اردیبهشت ماه در 26 رشته ورزشی در مقاطع تحصیلی ابتدایی، متوسطه اول ودوم به میزبانی شهرستان های شهرکرد، بروجن و فارسان برگزار شد.

وی با اشاره به این که این مسابقات در 13رشته برای دختران دانش آموز برگزار شد ،افزود : دانش آموزان پسر سراسر استان نیز در 13 رشته ورزشی با هم به رقابت پرداختند .

اميدي با بیان این که هرساله مسابقات ورزشی دانش آموزی با هدف استعدادیابی، غنی سازی اوقات فراغت وهمچنین برای تحرک و شادابی و نشاط در دانش آموزان  برگزار می شود، افزود : نفرات وتیم های برتر کلیه رشته ها ی ورزشی برای شرکت در مسابقات قهرمانی کشور اعزام می شوند.

مسابقات ورزشی با شرکت یکهزار و 675 دانش آموزبه پایان رسید

خبرگزاری اصفحان

label, , , , , , , , , , , , , ,

About the author