مسابقات قرآن،عترت و نماز دانش آموزی وسیله ای برای رسیدن به تربیت قرآنی است

مسابقات قرآن،عترت و نماز دانش آموزی وسیله ای برای رسیدن به تربیت قرآنی است

به گزارش مركز اطلاع رسانی و روابط عمومی  وزارت آموزش و پرورش به نقل از استان همدان، محمدرضا مسیب زاده در نشست خبری ، به محوریت مدرسه در فعالیت ها، فراگیری برنامه ها و توسعه مشارکت ها در برنامه های وزارت آموزش و پرورش اشاره کرد و افزود: در سال های گذشته فعالیت های قرآنی گسترش و اعتلا پیدا کرده است.

وی با اشاره به طرح های متعدد این وزارتخانه برای حفظ قرآن در چهار سال گذشته تصريح كرد: آموزش و پرورش نخستین نهادی بود که به تأکید مقام معظم رهبری مبنی بر راه‌اندازی یک نهضت حفظ ملی لبیک گفت و با اجرای طرح های نور و طرح نور باران از بین دانش آموزان و فرهنگیان یک میلیون و چهار هزار نفر حائز امتیاز در حفظ قرآن شدند که در بین آنها 700 نفر حافظ کل قرآن شده اند.

مسیب زاده در پاسخ به این سوال که چرا همدان در مسابقات قرآنی پسران رتبه های بیشتری کسب نکرده، افزود: همدان در 14 رشته در بخش پژوهشی مسابقات قرآن عترت و نماز کشور که در مشهد برگزار شد، حائز رتبه شد و در بین سه استان برتر مسابقات قرار گرفت.

مدیر کل قرآن عترت و نماز وزارت آموزش و پرورش تجمیع مسابقات اوقاف با آموزش و پرورش را کاری ارزشمند در مسابقات قرآن دانست و افزود: امسال با برگزاری دوره های توانمندی برای داوران استانی رتبه های مسابقات در سطح کشور توزیع شد.

مسیب زاده اطلاع رسانی استان همدان را در سی و چهارمین مسابقات قرآن دانش آموزی کشور برجسته خواند و گفت: استان همدان در حوزه ی اطلاع رسانی این مسابقات خوش درخشید.

مسابقات قرآن،عترت و نماز دانش آموزی وسیله ای برای رسیدن به تربیت قرآنی است

به گزارش مركز اطلاع رسانی و روابط عمومی  وزارت آموزش و پرورش به نقل از استان همدان، محمدرضا مسیب زاده در نشست خبری ، به محوریت مدرسه در فعالیت ها، فراگیری برنامه ها و توسعه مشارکت ها در برنامه های وزارت آموزش و پرورش اشاره کرد و افزود: در سال های گذشته فعالیت های قرآنی گسترش و اعتلا پیدا کرده است.

وی با اشاره به طرح های متعدد این وزارتخانه برای حفظ قرآن در چهار سال گذشته تصريح كرد: آموزش و پرورش نخستین نهادی بود که به تأکید مقام معظم رهبری مبنی بر راه‌اندازی یک نهضت حفظ ملی لبیک گفت و با اجرای طرح های نور و طرح نور باران از بین دانش آموزان و فرهنگیان یک میلیون و چهار هزار نفر حائز امتیاز در حفظ قرآن شدند که در بین آنها 700 نفر حافظ کل قرآن شده اند.

مسیب زاده در پاسخ به این سوال که چرا همدان در مسابقات قرآنی پسران رتبه های بیشتری کسب نکرده، افزود: همدان در 14 رشته در بخش پژوهشی مسابقات قرآن عترت و نماز کشور که در مشهد برگزار شد، حائز رتبه شد و در بین سه استان برتر مسابقات قرار گرفت.

مدیر کل قرآن عترت و نماز وزارت آموزش و پرورش تجمیع مسابقات اوقاف با آموزش و پرورش را کاری ارزشمند در مسابقات قرآن دانست و افزود: امسال با برگزاری دوره های توانمندی برای داوران استانی رتبه های مسابقات در سطح کشور توزیع شد.

مسیب زاده اطلاع رسانی استان همدان را در سی و چهارمین مسابقات قرآن دانش آموزی کشور برجسته خواند و گفت: استان همدان در حوزه ی اطلاع رسانی این مسابقات خوش درخشید.

مسابقات قرآن،عترت و نماز دانش آموزی وسیله ای برای رسیدن به تربیت قرآنی است

استخدام

label, , , , , , , , , , , , , ,

About the author