مرکز آموزشی – رفاهی فرهنگیان بردسیر افتتاح شد

مرکز آموزشی – رفاهی فرهنگیان بردسیر افتتاح شد

به گزارش مركز اطلاع رساني و روابط عمومی وزارت آموزش و پرورش به نقل از استان كرمان، مرکز آموزشی رفاهی فرهنگیان بردسیر ظرفیت پذیرایی بیش از يك هزار نفر در سه سالن و ظرفیت پذیرش و اسکان 72 نفر را در 18 سوئیت دارد.

بر اين اساس؛ اين مرکز آموزشی رفاهی در زمینی به مساحت بیش از 10 هزار متر مربع و زیر بنای یک هزار و 100 متر مربع  در دو طبقه با اعتباری بالغ بر سه میلیار ریال  از محل درآمد های اختصاصی  اداره کل آموزش و پرورش استان به بهره برداری رسیده است.

مرکز آموزشی – رفاهی فرهنگیان بردسیر افتتاح شد

به گزارش مركز اطلاع رساني و روابط عمومی وزارت آموزش و پرورش به نقل از استان كرمان، مرکز آموزشی رفاهی فرهنگیان بردسیر ظرفیت پذیرایی بیش از يك هزار نفر در سه سالن و ظرفیت پذیرش و اسکان 72 نفر را در 18 سوئیت دارد.

بر اين اساس؛ اين مرکز آموزشی رفاهی در زمینی به مساحت بیش از 10 هزار متر مربع و زیر بنای یک هزار و 100 متر مربع  در دو طبقه با اعتباری بالغ بر سه میلیار ریال  از محل درآمد های اختصاصی  اداره کل آموزش و پرورش استان به بهره برداری رسیده است.

مرکز آموزشی – رفاهی فرهنگیان بردسیر افتتاح شد

فیلم سریال آهنگ

label, , , , , , , , , , , , , ,

About the author