مدارس مهران در آستانه اربعین حسینی دایر است

مدارس مهران در آستانه اربعین حسینی دایر است

به گزارش مرکز اطلاع رسانی و روابط عمومی وزارت آموزش و پرورش به نقل از استان ایلام،علی بیرانوند، مدیرکل آموزش و پرورش  استان ایلام  با اشاره به خبر برخی  از خبرگزاری ها مبنی بر تعطیلی دو هفته ای مدارس مهران  ضمن نادرست دانستن این خبر افزود : تعطیلی مدارس شهرستان مهران  صحت ندارد و تمامی مدارس واقع دراین شهرستان دایر بوده و فعالیت آموزشی و پرورشی مدارس طبق روال معمول انجام می شود.
بیرانوند تصریح کرد : وزارت آموزش و پرورش و اداره کل آموزش و پرورش استان و اداره شهر مهران تمام ظرفیت ها و امکانات خود را به منظور برگزاری بهتر این مراسم معنوی و تسهیل رفت و آمد زائرین حسینی به کار گرفته و درصورت نیاز به هر گونه تعطیلی مدارس از طریق پایگاه اطلاع رسانی وزارت به مردم در این خصوص اطلاع رسانی خواهد کرد.

مدارس مهران در آستانه اربعین حسینی دایر است

به گزارش مرکز اطلاع رسانی و روابط عمومی وزارت آموزش و پرورش به نقل از استان ایلام،علی بیرانوند، مدیرکل آموزش و پرورش  استان ایلام  با اشاره به خبر برخی  از خبرگزاری ها مبنی بر تعطیلی دو هفته ای مدارس مهران  ضمن نادرست دانستن این خبر افزود : تعطیلی مدارس شهرستان مهران  صحت ندارد و تمامی مدارس واقع دراین شهرستان دایر بوده و فعالیت آموزشی و پرورشی مدارس طبق روال معمول انجام می شود.
بیرانوند تصریح کرد : وزارت آموزش و پرورش و اداره کل آموزش و پرورش استان و اداره شهر مهران تمام ظرفیت ها و امکانات خود را به منظور برگزاری بهتر این مراسم معنوی و تسهیل رفت و آمد زائرین حسینی به کار گرفته و درصورت نیاز به هر گونه تعطیلی مدارس از طریق پایگاه اطلاع رسانی وزارت به مردم در این خصوص اطلاع رسانی خواهد کرد.

مدارس مهران در آستانه اربعین حسینی دایر است

دانلود رایگان اینستاگرام

label, , , , , , , , , , , , , ,

About the author