محاصره «خان الشیح» در غرب دمشق کامل شد

محاصره «خان الشیح» در غرب دمشق کامل شد
جدیدترین تحولات میدانی سوریه حاکیست ارتش این کشور موفق شد محاصره شهرک «خان الشیح» در ریف غربی دمشق را کامل کند و برخی گروه‌های تروریستی نیز خواستار برزمین گذاشتن سلاح و پیوستن به آشتی ملی شده‌اند.

محاصره «خان الشیح» در غرب دمشق کامل شد

جدیدترین تحولات میدانی سوریه حاکیست ارتش این کشور موفق شد محاصره شهرک «خان الشیح» در ریف غربی دمشق را کامل کند و برخی گروه‌های تروریستی نیز خواستار برزمین گذاشتن سلاح و پیوستن به آشتی ملی شده‌اند.
محاصره «خان الشیح» در غرب دمشق کامل شد

دانلود بیتالک

label, , , , , , , , , , , , , ,

About the author