لس‌آنجلس تایمز: روحانی دولت خود را با ترامپ تطبیق می‌‌دهد

لس‌آنجلس تایمز: روحانی دولت خود را با ترامپ تطبیق می‌‌دهد
رسانه آمریکایی نوشت: «حسن روحانی» درحال کاستن نگرانی‌ها از انتخاب «ترامپ» است اما فهرست کابینه احتمالی ضد ایرانی رییس جمهور جدید آمریکا نگران کننده است.

لس‌آنجلس تایمز: روحانی دولت خود را با ترامپ تطبیق می‌‌دهد

رسانه آمریکایی نوشت: «حسن روحانی» درحال کاستن نگرانی‌ها از انتخاب «ترامپ» است اما فهرست کابینه احتمالی ضد ایرانی رییس جمهور جدید آمریکا نگران کننده است.
لس‌آنجلس تایمز: روحانی دولت خود را با ترامپ تطبیق می‌‌دهد

ارتقا اندروید

label, , , , , , , , , , , , , ,

About the author