كسب مهارت در بين دانش آموزان بايد توسط آموزش و پرورش توسعه يابد.

كسب مهارت در بين دانش آموزان بايد توسط آموزش و پرورش توسعه يابد.

به گزارش مركز اطلاع رساني و روابط عمومي وزارت آموزش و پرورش به نقل از استان قم، سيد مهدي صادقي در بازديد از نمايشگاه هفته مشاغل در هنرستان هاي دخترانه فدك و پسرانه شهيد چمران اظهاركرد : كسب مهارت هاي فني موجب ايجاد اشتغال براي جوانان و خودكفايي كشور خواهد شد و چنين مهارت هايي بايستي توسط آموزش و پرورش در بين دانش آموزان توسعه يابد.

استاندار قم با بيان اينكه مدرك گرايي در سال هاي اخير دامن گير بسياري از جوانان شده است، تصريح كرد : نبود شغل متناسب با برخي رشته هاي تحصيلي يكي از مشكلات پيش روي دولت است و آموزش چنين مهارت هايي در راستاي تحقق شعار “اقتصاد مقاومتي، اقدام و عمل” ضروري مي باشد.

گفتني است، در اين نمايشگاه دست ساخته ها و ابداعات دانش آموزان هنرستان هاي كاردانش و فني و حرفه اي در جهت ترويج مهارت آموزي و كارآفريني به نمايش گذاشته شده است.

كسب مهارت در بين دانش آموزان بايد توسط آموزش و پرورش توسعه يابد.

به گزارش مركز اطلاع رساني و روابط عمومي وزارت آموزش و پرورش به نقل از استان قم، سيد مهدي صادقي در بازديد از نمايشگاه هفته مشاغل در هنرستان هاي دخترانه فدك و پسرانه شهيد چمران اظهاركرد : كسب مهارت هاي فني موجب ايجاد اشتغال براي جوانان و خودكفايي كشور خواهد شد و چنين مهارت هايي بايستي توسط آموزش و پرورش در بين دانش آموزان توسعه يابد.

استاندار قم با بيان اينكه مدرك گرايي در سال هاي اخير دامن گير بسياري از جوانان شده است، تصريح كرد : نبود شغل متناسب با برخي رشته هاي تحصيلي يكي از مشكلات پيش روي دولت است و آموزش چنين مهارت هايي در راستاي تحقق شعار “اقتصاد مقاومتي، اقدام و عمل” ضروري مي باشد.

گفتني است، در اين نمايشگاه دست ساخته ها و ابداعات دانش آموزان هنرستان هاي كاردانش و فني و حرفه اي در جهت ترويج مهارت آموزي و كارآفريني به نمايش گذاشته شده است.

كسب مهارت در بين دانش آموزان بايد توسط آموزش و پرورش توسعه يابد.

یوزرنیم و پسورد نود 32 ورژن 9

دانلود سریال و آهنگ

label, , , , , , , , , , , , , ,

About the author