كسب رتبه دوم کشوری جشنواره الگوهای برتر تدریس توسط دبير كردستاني

كسب رتبه دوم کشوری جشنواره الگوهای برتر تدریس توسط دبير كردستاني

به گزارش مركز اطلاع رسانی و روابط عمومي وزارت آموزش وپرورش به نقل از استان کردستان، نسرین حسین پناهی دبیر منتخب استان کردستان در دوازدهمین جشنواره الگوهای برتر تدریس دوره متوسطه نظری در درس عربی رشته علوم انسانی رتبه دوم کشوری را از آن خود کرد.

بر اساس اين گزارش؛ درمرحله کشور دوازدهمین جشنواره الگوهای برتر تدریس دوره متوسطه نظری در درس عربی رشته علوم انسانی، نسرین حسین پناهی دبیر آموزش و پرورش شهرستان کامیاران موفق به کسب رتبه دوم کشوری در این جشنواره شد.

شایان ذکر دوازدهمین جشنواره الگوهای برتر تدریس دوره متوسطه نظری در درس عربی رشته علوم انسانی از 23 لغایت 25 مرداد ماه سال جاری در شهرستان بابلسر استان مازندران برگزار شد

 

كسب رتبه دوم کشوری جشنواره الگوهای برتر تدریس توسط دبير كردستاني

به گزارش مركز اطلاع رسانی و روابط عمومي وزارت آموزش وپرورش به نقل از استان کردستان، نسرین حسین پناهی دبیر منتخب استان کردستان در دوازدهمین جشنواره الگوهای برتر تدریس دوره متوسطه نظری در درس عربی رشته علوم انسانی رتبه دوم کشوری را از آن خود کرد.

بر اساس اين گزارش؛ درمرحله کشور دوازدهمین جشنواره الگوهای برتر تدریس دوره متوسطه نظری در درس عربی رشته علوم انسانی، نسرین حسین پناهی دبیر آموزش و پرورش شهرستان کامیاران موفق به کسب رتبه دوم کشوری در این جشنواره شد.

شایان ذکر دوازدهمین جشنواره الگوهای برتر تدریس دوره متوسطه نظری در درس عربی رشته علوم انسانی از 23 لغایت 25 مرداد ماه سال جاری در شهرستان بابلسر استان مازندران برگزار شد

 

كسب رتبه دوم کشوری جشنواره الگوهای برتر تدریس توسط دبير كردستاني

موزیک سرا

label, , , , , , , , , , , , , ,

About the author