كاهش دغدغه مردم در ثبت نام دانش آموزان ضروري است

كاهش دغدغه مردم در ثبت نام دانش آموزان ضروري است

به گزارش مركز اطلاع رساني و روابط عمومي وزارت آموزش و پرورش به نقل از استان گیلان، مهدی حاجتی در نشست روسای ادارات مناطق آموزش و پرورش استان گفت: با اعلام شعار اقتصاد مقاومتی اقدام وعمل از سوی مقام معظم رهبری ، اجرای ساماندهی نیروی انسانی در آموزش و پرورش یکی از مصادیق عمل به این شعار است.

وی در بخش دیگری از سخنانش به تفویض برخی از اختیارات وزارت آموزش و پرورش به استانها اشاره کرد و گفت: تفویض اختیار باید در چارچوب قواعدی باشد و اجرای درست این سیاست در نظام پرداختها و ساماندهی نیروی انسانی بسیار موثّر است.

حاجتی با بیان اختصاص درآمد 15 تا 20 درصد نفت و گاز به آموزش و پرورش گیلان در دوسال گذشته گفت: باید تلاش کنیم امسال برای افزایش این درآمد کف این درآمد به 20 درصد برسد.

وی با اشاره به آغاز ثبت نام دانش آموزان در مدارس گفت: باید دغدغه مردم را در ثبت نام کاهش بدهیم و به نظرات و حتی انتقادات آنها در این زمینه ترتیب اثر دهیم.

مدیرکل آموزش و پرورش استان گیلان افزود: در ساماندهی نیروها و آماده سازی فضای آموزشی باید اقدامات کافی صورت بگیرد تا کاستی ها و اشتباهات به حداقل برسد و برای نیل به این هدف باید کمیته های برنامه ریزی آموزش و پرورش شهرستانها فعال شود.

وی با بیان اینکه به دنبال تقویت مدارس غیردولتی هستیم ،خاطرنشان کرد: در دریافت شهریه ها باید نظارت کافی انجام شود تا بتوانیم زمینه مشارکت بیشتر مردم را فراهم کنیم.

كاهش دغدغه مردم در ثبت نام دانش آموزان ضروري است

به گزارش مركز اطلاع رساني و روابط عمومي وزارت آموزش و پرورش به نقل از استان گیلان، مهدی حاجتی در نشست روسای ادارات مناطق آموزش و پرورش استان گفت: با اعلام شعار اقتصاد مقاومتی اقدام وعمل از سوی مقام معظم رهبری ، اجرای ساماندهی نیروی انسانی در آموزش و پرورش یکی از مصادیق عمل به این شعار است.

وی در بخش دیگری از سخنانش به تفویض برخی از اختیارات وزارت آموزش و پرورش به استانها اشاره کرد و گفت: تفویض اختیار باید در چارچوب قواعدی باشد و اجرای درست این سیاست در نظام پرداختها و ساماندهی نیروی انسانی بسیار موثّر است.

حاجتی با بیان اختصاص درآمد 15 تا 20 درصد نفت و گاز به آموزش و پرورش گیلان در دوسال گذشته گفت: باید تلاش کنیم امسال برای افزایش این درآمد کف این درآمد به 20 درصد برسد.

وی با اشاره به آغاز ثبت نام دانش آموزان در مدارس گفت: باید دغدغه مردم را در ثبت نام کاهش بدهیم و به نظرات و حتی انتقادات آنها در این زمینه ترتیب اثر دهیم.

مدیرکل آموزش و پرورش استان گیلان افزود: در ساماندهی نیروها و آماده سازی فضای آموزشی باید اقدامات کافی صورت بگیرد تا کاستی ها و اشتباهات به حداقل برسد و برای نیل به این هدف باید کمیته های برنامه ریزی آموزش و پرورش شهرستانها فعال شود.

وی با بیان اینکه به دنبال تقویت مدارس غیردولتی هستیم ،خاطرنشان کرد: در دریافت شهریه ها باید نظارت کافی انجام شود تا بتوانیم زمینه مشارکت بیشتر مردم را فراهم کنیم.

كاهش دغدغه مردم در ثبت نام دانش آموزان ضروري است

مرکز فیلم

label, , , , , , , , , , , , , ,

About the author