فعالیت 500 پژوهش سرا در تابستان برای غنی سازی اوقات فراغت دانش آموزان

فعالیت 500 پژوهش سرا در تابستان برای غنی سازی اوقات فراغت دانش آموزان

به گزارش مركز اطلاع رساني و روابط عمومي وزارت آموزش و پرورش به نقل از معاونت آموزش متوسطه، قربانعلی افشانی در خصوص غنی سازی اوقات فراغت دانش آموزان ، اظهارکرد: در دوره متوسطه نظری هماهنگ با سایر دوره های دانش آموزان و سایر بخش های وزارتخانه، برنامه هایی تحت عنوان غنی سازی اوقات فراغت تصویب و اجرا خواهد شد.

مدیرکل دفتر متوسطه نظری وزارت آموزش و پرورش با بيان اين كه طرح هجرت و فعالیت 500 پژوهش سرای فعال در تابستان بخشی از این برنامه ها است، تصريح كرد: این برنامه ها زیر نظر سایر بخش های وزارتخانه مانند معاونت پرورشی و فرهنگی و معاونت متوسطه انجام می شود.

 وي با اشاره به اين كه هدف ما تربیت دانش آموزان برای ورود به دانشگاه است، خاطرنشان كرد: با توجه به اینکه امسال پایه اول نداشتیم برنامه های ما برای دانش آموزان دوره های پیش دانشگاهی، دوم و سوم طراحی شده البته سایر دوره ها نیز می توانند از این برنامه ها استفاده کنند.

افشانی افزود: تمام برنامه ها هماهنگ با فعالیت های وزارتخانه است و دفتر متوسطه نظری فعالیت ویژه ای به صورت اختصاصی برای پرکردن اوقات فراغت دانش آموزان در تابستان ندارد.

مدیرکل دفتر متوسطه نظری وزارت آموزش و پرورش با بيان اين كه 500 پژوهش سرا در طول سال فعاليت دارند، افزود: این پژوهش سراها به دلیل مشغول بودن دانش آموزان در طول سال تحصیلي، در تابستان فعالیت های ویژه ای خواهند داشت.

فعالیت 500 پژوهش سرا در تابستان برای غنی سازی اوقات فراغت دانش آموزان

به گزارش مركز اطلاع رساني و روابط عمومي وزارت آموزش و پرورش به نقل از معاونت آموزش متوسطه، قربانعلی افشانی در خصوص غنی سازی اوقات فراغت دانش آموزان ، اظهارکرد: در دوره متوسطه نظری هماهنگ با سایر دوره های دانش آموزان و سایر بخش های وزارتخانه، برنامه هایی تحت عنوان غنی سازی اوقات فراغت تصویب و اجرا خواهد شد.

مدیرکل دفتر متوسطه نظری وزارت آموزش و پرورش با بيان اين كه طرح هجرت و فعالیت 500 پژوهش سرای فعال در تابستان بخشی از این برنامه ها است، تصريح كرد: این برنامه ها زیر نظر سایر بخش های وزارتخانه مانند معاونت پرورشی و فرهنگی و معاونت متوسطه انجام می شود.

 وي با اشاره به اين كه هدف ما تربیت دانش آموزان برای ورود به دانشگاه است، خاطرنشان كرد: با توجه به اینکه امسال پایه اول نداشتیم برنامه های ما برای دانش آموزان دوره های پیش دانشگاهی، دوم و سوم طراحی شده البته سایر دوره ها نیز می توانند از این برنامه ها استفاده کنند.

افشانی افزود: تمام برنامه ها هماهنگ با فعالیت های وزارتخانه است و دفتر متوسطه نظری فعالیت ویژه ای به صورت اختصاصی برای پرکردن اوقات فراغت دانش آموزان در تابستان ندارد.

مدیرکل دفتر متوسطه نظری وزارت آموزش و پرورش با بيان اين كه 500 پژوهش سرا در طول سال فعاليت دارند، افزود: این پژوهش سراها به دلیل مشغول بودن دانش آموزان در طول سال تحصیلي، در تابستان فعالیت های ویژه ای خواهند داشت.

فعالیت 500 پژوهش سرا در تابستان برای غنی سازی اوقات فراغت دانش آموزان

مرکز فیلم

label, , , , , , , , , , , , , ,

About the author