فعالیت ۱۲۶ مجتمع آموزشی ایرانی در ۸۵ کشور

فعالیت ۱۲۶ مجتمع آموزشی ایرانی در ۸۵ کشور

به گزارش مركزاطلاع رساني و روابط عمومي وزارت آموزش و پرورش ،پيش ازظهر امروز شاهين نوش آبادي در مراسم رونمايي و اهدای بسته‌های آموزشی به مدارس ایرانی خارج از کشور که در ساختمان مرحوم علاقه‌مندان وزارت آموزش و پرورش برگزار شد، اظهار كرد: در 85 کشور دنیا، 126 مجتمع آموزشی ایران فعالیت می‌کند که 14 هزار دانش‌آموز ایرانی در این مدارس مشغول به تحصیل هستند.

وی با بیان اینکه این دانش‌آموزان غریب هستند و به نوعی از هویت اسلامی ـ ایرانی خود دور شده‌اند، گفت: بیش از 10 سال بود که کتاب قرآنی مناسب برای دانش‌آموزان ایرانی خارج از کشور ارسال نشده بود و قرآن حکیم که حاوی آیات منتخب با شرح و تفسیر است، بسیار می‌تواند کمک کند.

نوش‌آبادی با تأکید بر اینکه 10 سال بود کتابخانه‌های مدارس خارج از کشور چنین هدایایی را دریافت نکردند که بسیار کاربردی است، افزود: در روزگاری که دنیا با پدیده شومی مواجه است که به نام قرآن، گروه‌های تکفیری و تندرو، قرآن را بدنام می‌کنند، اهدای بسته‌های قرآنی حرکت بسیار خوبی است.

وی ادامه داد: دشمنان اسلام به دنبال شبهه‌افکنی هستند و ما در رصدی که از مدارس ایرانی خارج از کشور داشتیم، متوجه شدیم که در برخی دانش‌آموزان ما شبهه ایجاد شده است و باید در مقابل آن، روشنگری و افشاگری صورت گیرد تا شبهه برطرف شود و اهدای بسته قرآنی، پادزهر بسیار خوبی است.

معاون مرکز امور بین‌الملل و مدارس خارج از کشور در خصوص تجیهز کتابخانه مدارس خارج از کشور گفت: کتاب‌های کتابخانه مدارس خارج از کشور آنقدر دست به دست شده بود که دیگر مندرس و پرپر شده‌اند و بیش از 10 سال است که کتابخانه‌های این مدارس تجهیز نشده بود.

نوش‌آبادی در خصوص برنامه‌های قرآنی در مدارس خارج از کشور تصريح كرد: در مدارس خارج از کشور با محدودیت مواجه هستیم  وبايد به فراخور امکانات و با هماهنگی وزارت امور خارجه، به آموزش قرآن و توسعه فرهنگ قرآنی بپردازیم.

وی افزود: امسال برای اولین بار مسابقات قرآن ویژه دانش‌آموزان ایرانی را در هامبورگ برگزار کردیم که بازتاب گسترده‌ای داشت.

فعالیت ۱۲۶ مجتمع آموزشی ایرانی در ۸۵ کشور

به گزارش مركزاطلاع رساني و روابط عمومي وزارت آموزش و پرورش ،پيش ازظهر امروز شاهين نوش آبادي در مراسم رونمايي و اهدای بسته‌های آموزشی به مدارس ایرانی خارج از کشور که در ساختمان مرحوم علاقه‌مندان وزارت آموزش و پرورش برگزار شد، اظهار كرد: در 85 کشور دنیا، 126 مجتمع آموزشی ایران فعالیت می‌کند که 14 هزار دانش‌آموز ایرانی در این مدارس مشغول به تحصیل هستند.

وی با بیان اینکه این دانش‌آموزان غریب هستند و به نوعی از هویت اسلامی ـ ایرانی خود دور شده‌اند، گفت: بیش از 10 سال بود که کتاب قرآنی مناسب برای دانش‌آموزان ایرانی خارج از کشور ارسال نشده بود و قرآن حکیم که حاوی آیات منتخب با شرح و تفسیر است، بسیار می‌تواند کمک کند.

نوش‌آبادی با تأکید بر اینکه 10 سال بود کتابخانه‌های مدارس خارج از کشور چنین هدایایی را دریافت نکردند که بسیار کاربردی است، افزود: در روزگاری که دنیا با پدیده شومی مواجه است که به نام قرآن، گروه‌های تکفیری و تندرو، قرآن را بدنام می‌کنند، اهدای بسته‌های قرآنی حرکت بسیار خوبی است.

وی ادامه داد: دشمنان اسلام به دنبال شبهه‌افکنی هستند و ما در رصدی که از مدارس ایرانی خارج از کشور داشتیم، متوجه شدیم که در برخی دانش‌آموزان ما شبهه ایجاد شده است و باید در مقابل آن، روشنگری و افشاگری صورت گیرد تا شبهه برطرف شود و اهدای بسته قرآنی، پادزهر بسیار خوبی است.

معاون مرکز امور بین‌الملل و مدارس خارج از کشور در خصوص تجیهز کتابخانه مدارس خارج از کشور گفت: کتاب‌های کتابخانه مدارس خارج از کشور آنقدر دست به دست شده بود که دیگر مندرس و پرپر شده‌اند و بیش از 10 سال است که کتابخانه‌های این مدارس تجهیز نشده بود.

نوش‌آبادی در خصوص برنامه‌های قرآنی در مدارس خارج از کشور تصريح كرد: در مدارس خارج از کشور با محدودیت مواجه هستیم  وبايد به فراخور امکانات و با هماهنگی وزارت امور خارجه، به آموزش قرآن و توسعه فرهنگ قرآنی بپردازیم.

وی افزود: امسال برای اولین بار مسابقات قرآن ویژه دانش‌آموزان ایرانی را در هامبورگ برگزار کردیم که بازتاب گسترده‌ای داشت.

فعالیت ۱۲۶ مجتمع آموزشی ایرانی در ۸۵ کشور

تکنولوژی جدید

label, , , , , , , , , , , , , ,

About the author