فردا کارگاه‌های سراسر کشور طبق قانون تعطیل رسمی هستند

فردا کارگاه‌های سراسر کشور طبق قانون تعطیل رسمی هستند
یک نماینده کارگری با تأکید بر اینکه در سال‌های گذشته همواره اجرای ماده 63 قانون کار مورد غلفت واقع شده است،‌گفت: فردا به عنوان روز کارگر علاوه بر تأکید قانون کار سازمان جهانی کار نیز این روز را تعطیل رسمی در دنیا اعلام کرده است.

فردا کارگاه‌های سراسر کشور طبق قانون تعطیل رسمی هستند

یک نماینده کارگری با تأکید بر اینکه در سال‌های گذشته همواره اجرای ماده 63 قانون کار مورد غلفت واقع شده است،‌گفت: فردا به عنوان روز کارگر علاوه بر تأکید قانون کار سازمان جهانی کار نیز این روز را تعطیل رسمی در دنیا اعلام کرده است.
فردا کارگاه‌های سراسر کشور طبق قانون تعطیل رسمی هستند

آپدیت آفلاین نود 32 ورژن 6

خرم خبر

label, , , , , , , , , , , , , ,

About the author