فردا، آغاز مرحله كشوري چهاردهمين دوره مسابقات علمي – كاربردي شاخه كاردانش به ميزباني مشهد

فردا، آغاز مرحله كشوري چهاردهمين دوره مسابقات علمي – كاربردي شاخه كاردانش به ميزباني مشهد

به گزارش مركز اطلاع رساني و روابط عمومي وزارت آموزش و پرورش ، سيد مصطفي آذركيش، با بيان اينكه توانمندسازي و مهارت آموزي به جوانان، گام نخست در جهت كاهش نرخ بيكاري و دست يابي به اهداف توسعه پايدار، اشتغال زايي و تحقق سياست هاي اقتصاد مقاومتي در سال اقدام  وعمل مي باشد، گفت: در اين راستا وزارت آموزش وپرورش با مشاركت دستگاه هاي اجرايي متولي مهارت، تربيت نيروي انساني ماهروكارآمد موردنياز كار را در برنامه هاي آموزشي خود قرارداده و هر ساله با برگزاري مسابقات علمي – كاربردي در زمينه هاي صنعت، كشاورزي، خدمات و هنر به سنجش ميزان مهارت مكتسبه هنرجويان رشته هاي مهارتي و معرفي توانمندي ها و قابليت هاي هنرستان هاي سراسر كشور مي پردازد.

وي با بيان اينكه مرحله كشوري چهاردهمين دوره مسابقات علمي – كاربردي شاخه كاردانش از 21 تا 23 تيرماه در 3 سطح منطقه اي، استاني و كشوري با 35 عنوان آزمون مهارتي به ميزباني استان خراسان رضوي برگزار مي شود، تصريح كرد: ايجاد زمينه لازم براي پرورش، رشد و شكوفايي استعدادها و خلاقيت هاي دانش آموزان، ايجاد رقابت سالم هنرجويان براي شركت در مسابقات، توسعه و تعميق روحيه و ايجاد انگيزه علمي و عملي، ارزش بخشيدن به دستاوردهاي مهارتي هنرجويان كارآفرين ،كاربردي كردن علوم با نياز روز جامعه، استفاده كيفي و كمي از توليدات متناسب با نياز بازار كار، جلب حمايت و همكاري، توسعه فرهنگ كار و كار آفريني در نسل جوان كه تكليف سند تحول بنيادين نيز است، از اهداف برگزاري اين مسابقات است.

مديركل دفتر كاردانش وزارت آموزش و پرورش تصريح كرد: اين مسابقه در مرحله منطقه اي با شركت حدود 80 هزار هنرجو انجام شد در بخش عملي سطح استاني هزار و 706 نفر و در بخش تئوري سطح استاني 2 هزار و 930 نفر در اين مسابقه شركت كردند.

وي افزود: تعداد 2 هزار و 930 نفر وارد بخش تئوري كشوري شدند كه از بين آن ها 322 هنرجو به بخش عملي سطح كشوري وارد شده اند و در 37 عنوان رشته مهارتي در مشهد مقدس به رقابت مي پردازند.

آذركيش عنوان كرد: از بين 322 هنرجو 111 نفر به عنوان نفرات برتر انتخاب مي شوند و در 37 عنوان رشته مهارتي در 22 تيرماه امتحان داده و در 23 تيرماه مرحله اختتاميه اين مسابقات برگزار مي شود.

مديركل دفتر كاردانش وزارت آموزش و پرورش گفت: نشان درجه اول مهارت مدال طلا، نشان درجه دوم مهارت مدال نقره و نشان درجه سوم مهارت مدال برنز خواهد گرفت.

فردا، آغاز مرحله كشوري چهاردهمين دوره مسابقات علمي – كاربردي شاخه كاردانش به ميزباني مشهد

به گزارش مركز اطلاع رساني و روابط عمومي وزارت آموزش و پرورش ، سيد مصطفي آذركيش، با بيان اينكه توانمندسازي و مهارت آموزي به جوانان، گام نخست در جهت كاهش نرخ بيكاري و دست يابي به اهداف توسعه پايدار، اشتغال زايي و تحقق سياست هاي اقتصاد مقاومتي در سال اقدام  وعمل مي باشد، گفت: در اين راستا وزارت آموزش وپرورش با مشاركت دستگاه هاي اجرايي متولي مهارت، تربيت نيروي انساني ماهروكارآمد موردنياز كار را در برنامه هاي آموزشي خود قرارداده و هر ساله با برگزاري مسابقات علمي – كاربردي در زمينه هاي صنعت، كشاورزي، خدمات و هنر به سنجش ميزان مهارت مكتسبه هنرجويان رشته هاي مهارتي و معرفي توانمندي ها و قابليت هاي هنرستان هاي سراسر كشور مي پردازد.

وي با بيان اينكه مرحله كشوري چهاردهمين دوره مسابقات علمي – كاربردي شاخه كاردانش از 21 تا 23 تيرماه در 3 سطح منطقه اي، استاني و كشوري با 35 عنوان آزمون مهارتي به ميزباني استان خراسان رضوي برگزار مي شود، تصريح كرد: ايجاد زمينه لازم براي پرورش، رشد و شكوفايي استعدادها و خلاقيت هاي دانش آموزان، ايجاد رقابت سالم هنرجويان براي شركت در مسابقات، توسعه و تعميق روحيه و ايجاد انگيزه علمي و عملي، ارزش بخشيدن به دستاوردهاي مهارتي هنرجويان كارآفرين ،كاربردي كردن علوم با نياز روز جامعه، استفاده كيفي و كمي از توليدات متناسب با نياز بازار كار، جلب حمايت و همكاري، توسعه فرهنگ كار و كار آفريني در نسل جوان كه تكليف سند تحول بنيادين نيز است، از اهداف برگزاري اين مسابقات است.

مديركل دفتر كاردانش وزارت آموزش و پرورش تصريح كرد: اين مسابقه در مرحله منطقه اي با شركت حدود 80 هزار هنرجو انجام شد در بخش عملي سطح استاني هزار و 706 نفر و در بخش تئوري سطح استاني 2 هزار و 930 نفر در اين مسابقه شركت كردند.

وي افزود: تعداد 2 هزار و 930 نفر وارد بخش تئوري كشوري شدند كه از بين آن ها 322 هنرجو به بخش عملي سطح كشوري وارد شده اند و در 37 عنوان رشته مهارتي در مشهد مقدس به رقابت مي پردازند.

آذركيش عنوان كرد: از بين 322 هنرجو 111 نفر به عنوان نفرات برتر انتخاب مي شوند و در 37 عنوان رشته مهارتي در 22 تيرماه امتحان داده و در 23 تيرماه مرحله اختتاميه اين مسابقات برگزار مي شود.

مديركل دفتر كاردانش وزارت آموزش و پرورش گفت: نشان درجه اول مهارت مدال طلا، نشان درجه دوم مهارت مدال نقره و نشان درجه سوم مهارت مدال برنز خواهد گرفت.

فردا، آغاز مرحله كشوري چهاردهمين دوره مسابقات علمي – كاربردي شاخه كاردانش به ميزباني مشهد

بک لینک رنک 6

خبر جدید

label, , , , , , , , , , , , , ,

About the author