فاطمه و امیرعلی پرطرفدارترین نام‌ها در ایران/ فاطمه در صدر نام‌های ایرانیان خارج از کشور

فاطمه و امیرعلی پرطرفدارترین نام‌ها در ایران/ فاطمه در صدر نام‌های ایرانیان خارج از کشور
رئیس سازمان ثبت‌ احوال گفت: نام فاطمه در ایران و میان ایرانیان خارج از کشور بیشترین فراوانی را در بین نام خانم‌ها دارد و در بین اسامی آقایان نیز امیرعلی در صدر نام‌ها است.

فاطمه و امیرعلی پرطرفدارترین نام‌ها در ایران/ فاطمه در صدر نام‌های ایرانیان خارج از کشور

رئیس سازمان ثبت‌ احوال گفت: نام فاطمه در ایران و میان ایرانیان خارج از کشور بیشترین فراوانی را در بین نام خانم‌ها دارد و در بین اسامی آقایان نیز امیرعلی در صدر نام‌ها است.
فاطمه و امیرعلی پرطرفدارترین نام‌ها در ایران/ فاطمه در صدر نام‌های ایرانیان خارج از کشور

مرکز فیلم

label, , , , , , , , , , , , ,

About the author