عملیات ناکام داعش برای نفوذ به حومه شرقی دمشق

عملیات ناکام داعش برای نفوذ به حومه شرقی دمشق
تروریست‌های داعش قصد داشتند با تجهیزات سنگین نظامی ارتفاعات «ارینبة» را اشغال و پس از آن وارد شرق دمشق شوند که با اقدام به موقع نیروهای سوری این عملیات ناکام ماند.

عملیات ناکام داعش برای نفوذ به حومه شرقی دمشق

تروریست‌های داعش قصد داشتند با تجهیزات سنگین نظامی ارتفاعات «ارینبة» را اشغال و پس از آن وارد شرق دمشق شوند که با اقدام به موقع نیروهای سوری این عملیات ناکام ماند.
عملیات ناکام داعش برای نفوذ به حومه شرقی دمشق

اس ام اس جدید

label, , , , , , , , , , , , , ,

About the author