«عليرضا كاظمي» مدير كل آموزش وپرورش استان خراسان رضوي شد

«عليرضا كاظمي» مدير كل آموزش وپرورش استان خراسان رضوي شد

به گزارش مركز اطلاع رساني و روابط عمومي وزارت آموزش و پرورش ، متن كامل حكم علي اصغر فاني به شرح زير است:

برادر گرامي

جناب آقاي عليرضا كاظمي

با سلام

نظر به مراتب تعهد، شايستگي و تجربيات ارزشمند جناب عالي درآموزش و پرورش بدين وسيله به عنوان مديركل آموزش و پرورش استان خراسان رضوي» منصوب مي شويد.

اميد است با توكل و استعانت از خداوند متعال و پيروي از رهنمودهاي مقام معظم رهبري(مدظله العالي) وسياست هاي رئيس جمهور محترم با جلب مشاركت و همكاري و همفكري فرهنگيان گرانقدر بويژه كارشناسان، مديران، صاحب نظران عرصه تعليم و تربيت و نيز مسؤولين استاني در تحقق اهداف متعالي آموزش و پرورش موفق و مؤيد بوده و موارد زير را  نيز وجهه همت خود قرار دهيد.

 • التزام به اصول راستگويي ، اعتدال گرايي و تقويت روحيه اميد و پويايي.
 • ارتقاي جايگاه آموزش و پرورش به عنوان محور تحولات و توسعه استان .
 • استفاده از نيروهاي مجرب و توانمند و بهبود مديريت منابع انساني در آموزش و پرورش با توجه به نقش اساسي آن در تحول نظام تعليم و تربيت .
 •  توسعه مشاركت مردم و فرهنگيان بمنظور رشد و تعالي هر چه بيشتر آموزش و پرورش فرزندان ميهن اسلامي .
 •  مسئوليت پذيري و پاسخگويي آموزش و پرورش در قبال رشد فردي و اجتماعي نسل آينده در راستاي سند چشم انداز و ساير اسناد بالا دستي بويژه سند تحول بنيادين و تقويت روحيه تفكر و نوآوري .
 • تعامل مؤثر و اثربخش با استاندار ، ائمه جمعه و نمايندگان محترم در راستاي تقويت جايگاه و مصالح آموزش و پرورش
 • ارتقاي كيفيت فعاليت آموزشي و پرورشي در همه ابعاد براي نيل به اهداف تهذيب، تحصيل و ورزش .
 • تقويت روحيه ايثارگري، توسعه تفكر راهبردي وآينده نگر درآموزش و پرورش استان .
 • اعتلاي شأن و منزلت  فرهنگيان و اهتمام جدي براي توسعه مستمرشايستگي هاي علمي، تربيتي و حرفه‌اي آنان .

      توفيق شما را در انجام اين مسئوليت ها به منظور دستيابي به اهداف تعليم و تربيت در راستاي سياست هاي نظام جمهوري‌ اسلامي ايران و دولت تدبير و اميد از درگاه خداوند بزرگ مسئلت دارد

«عليرضا كاظمي» مدير كل آموزش وپرورش استان خراسان رضوي شد

به گزارش مركز اطلاع رساني و روابط عمومي وزارت آموزش و پرورش ، متن كامل حكم علي اصغر فاني به شرح زير است:

برادر گرامي

جناب آقاي عليرضا كاظمي

با سلام

نظر به مراتب تعهد، شايستگي و تجربيات ارزشمند جناب عالي درآموزش و پرورش بدين وسيله به عنوان مديركل آموزش و پرورش استان خراسان رضوي» منصوب مي شويد.

اميد است با توكل و استعانت از خداوند متعال و پيروي از رهنمودهاي مقام معظم رهبري(مدظله العالي) وسياست هاي رئيس جمهور محترم با جلب مشاركت و همكاري و همفكري فرهنگيان گرانقدر بويژه كارشناسان، مديران، صاحب نظران عرصه تعليم و تربيت و نيز مسؤولين استاني در تحقق اهداف متعالي آموزش و پرورش موفق و مؤيد بوده و موارد زير را  نيز وجهه همت خود قرار دهيد.

 • التزام به اصول راستگويي ، اعتدال گرايي و تقويت روحيه اميد و پويايي.
 • ارتقاي جايگاه آموزش و پرورش به عنوان محور تحولات و توسعه استان .
 • استفاده از نيروهاي مجرب و توانمند و بهبود مديريت منابع انساني در آموزش و پرورش با توجه به نقش اساسي آن در تحول نظام تعليم و تربيت .
 •  توسعه مشاركت مردم و فرهنگيان بمنظور رشد و تعالي هر چه بيشتر آموزش و پرورش فرزندان ميهن اسلامي .
 •  مسئوليت پذيري و پاسخگويي آموزش و پرورش در قبال رشد فردي و اجتماعي نسل آينده در راستاي سند چشم انداز و ساير اسناد بالا دستي بويژه سند تحول بنيادين و تقويت روحيه تفكر و نوآوري .
 • تعامل مؤثر و اثربخش با استاندار ، ائمه جمعه و نمايندگان محترم در راستاي تقويت جايگاه و مصالح آموزش و پرورش
 • ارتقاي كيفيت فعاليت آموزشي و پرورشي در همه ابعاد براي نيل به اهداف تهذيب، تحصيل و ورزش .
 • تقويت روحيه ايثارگري، توسعه تفكر راهبردي وآينده نگر درآموزش و پرورش استان .
 • اعتلاي شأن و منزلت  فرهنگيان و اهتمام جدي براي توسعه مستمرشايستگي هاي علمي، تربيتي و حرفه‌اي آنان .

      توفيق شما را در انجام اين مسئوليت ها به منظور دستيابي به اهداف تعليم و تربيت در راستاي سياست هاي نظام جمهوري‌ اسلامي ايران و دولت تدبير و اميد از درگاه خداوند بزرگ مسئلت دارد

«عليرضا كاظمي» مدير كل آموزش وپرورش استان خراسان رضوي شد

مرجع توریسم

label, , , , , , , , , , , , , ,

About the author