عضویت1 میلیون 500 هزار دانش آموز درتشکل یاران طبیعت

عضویت1 میلیون 500 هزار دانش آموز درتشکل یاران طبیعت

به گزارش مرکز اطلاع رسانی وروابط عمومی وزارت آموزش وپرورش به نقل از پانا،معصومه ابتکار گفت : طرح یاران طبیعت در واقع جلب مشارکت سازمان دانش آموزی از دانش آموزان در مورد حفاظت از محیط زیست است و امیدواریم در هر مدرسه 15 دانش آموز و در مجموع یک میلیون و 500 هزار دانش آموز عضو تشکل یاران طبیعت و محیط زیست شوند.

وی افزود: موضوع تشکل یاران طبیعت بسیار مهم است زیرا جلب مشارکت دانش آموزان در زمینه حفاظت و حراست از محیط زیست و حضور فعال علاقه مندان به طبیعت در این زمینه ها برای فرهنگسازی و کمک به مشارکت عموم مردم و همینطور برای کمک در زمینه اطلاع رسانی و دیده بانی مسائل محیط زیست می تواند بسیار موثر باشد .

معاون رئیس جمهور گفت: ایجاد چنین گروهی در مدارس کار ارزشمندی است و از همه همکارانی که چنین حرکتی را در جهت علاقمندی به محیط زیست آغاز کرده اند کمال تشکر و قدردانی را دارم .

وی تصریح کرد : مهارت های اجتماعی که سازمان دانش آموزی به دانش آموزان آموزش می دهد بسیار مهم است زیرا ما در کنار آموزش های رسمی نیازمند آموزش فرهنگ درست زندگی کردن به دانش آموزان هستیم. بخشی از این فرهنگ مربوط به ارتباطات انسان و محیط زیست است و اگر این ارتباط درست باشد خیلی از مشکلات و بحران هایی که امروز بشر را در روی زمین گرفتار کرده است حل خواهد شد .

ابتکار افزود : هرچه بیشتر در مورد آموزش، اطلاع رسانی صحیح به دانش آموزان سرمایه گذاری کنیم و تغییر رفتار را از طریق مهارت زندگی رخ دهد برای ارتقای زندگی و بالابردن کیفیت آن در نسل های آینده موثر و مفید خواهد بود یعنی فقط بحث افزایش دانش نیست بلکه علمی ارزشمند است که در زندگی روزمره افراد به کاربسته شود

عضویت1 میلیون 500 هزار دانش آموز درتشکل یاران طبیعت

به گزارش مرکز اطلاع رسانی وروابط عمومی وزارت آموزش وپرورش به نقل از پانا،معصومه ابتکار گفت : طرح یاران طبیعت در واقع جلب مشارکت سازمان دانش آموزی از دانش آموزان در مورد حفاظت از محیط زیست است و امیدواریم در هر مدرسه 15 دانش آموز و در مجموع یک میلیون و 500 هزار دانش آموز عضو تشکل یاران طبیعت و محیط زیست شوند.

وی افزود: موضوع تشکل یاران طبیعت بسیار مهم است زیرا جلب مشارکت دانش آموزان در زمینه حفاظت و حراست از محیط زیست و حضور فعال علاقه مندان به طبیعت در این زمینه ها برای فرهنگسازی و کمک به مشارکت عموم مردم و همینطور برای کمک در زمینه اطلاع رسانی و دیده بانی مسائل محیط زیست می تواند بسیار موثر باشد .

معاون رئیس جمهور گفت: ایجاد چنین گروهی در مدارس کار ارزشمندی است و از همه همکارانی که چنین حرکتی را در جهت علاقمندی به محیط زیست آغاز کرده اند کمال تشکر و قدردانی را دارم .

وی تصریح کرد : مهارت های اجتماعی که سازمان دانش آموزی به دانش آموزان آموزش می دهد بسیار مهم است زیرا ما در کنار آموزش های رسمی نیازمند آموزش فرهنگ درست زندگی کردن به دانش آموزان هستیم. بخشی از این فرهنگ مربوط به ارتباطات انسان و محیط زیست است و اگر این ارتباط درست باشد خیلی از مشکلات و بحران هایی که امروز بشر را در روی زمین گرفتار کرده است حل خواهد شد .

ابتکار افزود : هرچه بیشتر در مورد آموزش، اطلاع رسانی صحیح به دانش آموزان سرمایه گذاری کنیم و تغییر رفتار را از طریق مهارت زندگی رخ دهد برای ارتقای زندگی و بالابردن کیفیت آن در نسل های آینده موثر و مفید خواهد بود یعنی فقط بحث افزایش دانش نیست بلکه علمی ارزشمند است که در زندگی روزمره افراد به کاربسته شود

عضویت1 میلیون 500 هزار دانش آموز درتشکل یاران طبیعت

ارتقا اندروید

label, , , , , , , , , , , , , ,

About the author