عضويت 88 درصد فرهنگيان در صندوق ذخيره

عضويت 88 درصد فرهنگيان در صندوق ذخيره

به گزارش مركز اطلاع رساني و روابط عمومي وزارت آموزش و پرورش، شهاب الدين غندالي در خصوص چگونگي شكل گيري صندوق ذخيره فرهنگيان ، اظهار كرد : در تبصره 63 قانون برنامه دوم توسعه وزارت آموزش و پرورش مكلف به تاسيس صندوق ذخيره فرهنگيان شد و فرهنگيان شاغل علاقمند به عضويت موسسه درآمده و ماهانه تا 5 درصد از حقوق و مزاياي آنان كسر شده و به موسسه واريز شود . دولت نيز مكلف شد معادل اين مبلغ را در بودجه ساليانه خود منظور و به حساب موسسه واريز كند .

وي تصريح كرد: قانون پرداخت سهم دولت در برنامه سوم و چهارم توسعه نيز به صورت تكليف تكرارشد، با اين حال زماني كه قانون برنامه پنجم توسعه كشور تدوين مي شد برخي تشخيص دادند كه ديگر نيازي به تكرار آن نيست و احتمالا تصور مي كردند كه نيازي به سهم دولت نيست لذا از اين امر دفاع نكردند ، نتيجه اين شد كه دولت عنوان مي دارد كه از ابتداي سال 1390 هيچ تكليفي در زمينه پرداخت سهم خود ندارد.

غندالي با بيان اين كه سهم دولت، يك تكليف است، ادامه داد: دراين ميان 5 سال سهم دولت بلا تكليف مانده بود كه اين امر به اطلاع دكتر جهانگيري معاول اول رياست جمهوري رسيد و استدلال شد كه اين موضوع نيازمند تكرار قانون نيست و ازآنجايي كه در برنامه دوم توسعه تكليف شده است، همچنين مطرح شد كه اگر دولت اقدام به پرداخت سهم خود دراين فاصله 5 ساله نكند به ناچار موسسه درديوان عدالت طرح شكايت مي كند تا اين سهم احيا شود. در نهايت مقرر شد طي نامه اي از دفترحقوقي نهاد رياست جمهوري تعيين تكليف شود و منتظر نتيجه موضوع در ديوان عدالت اداري هستيم .

مديرعامل صندوق ذخيره فرهنگيان در خصوص مشاركت فرهنگيان استان در موسسه صندوق ذخيره، خاطرنشان كرد: استان هاي ايلام، كهگيلويه وكرمان داراي عضويت 97 درصدي و دركل عضويت 18 استان بيش از 90 درصد است وكمترين عضويت نيز متعلق به استان كردستان با 77 درصد است كه ميزان عضويت فرهنگيان در موسسه در سال 1392 كمتر از 75 درصد بود كه با توجه به سودآوري چشمگير موسسه در سه سال اخير و همچنين گسترش خدمات حين خدمت و مهمتر از همه اطلاع رساني و شفاف سازي، اين ميزان عضويت به بالاترين رقم خود در طول حيات موسسه و حدود 90 درصد رسيد .

وي از توزيع 22 ميليارد و 700 ميليون ريالي صندوق در سه سال اخير خبرداد وگفت: از ابتداي تاسيس موسسه تا سال مالي منتهي به سي و يكم شهريور 94 بيش از 38 ميلياردو 203 ميليون ريالي سود بين اعضاي موسسه توزيع شده كه 516/22 ميليارد ريال مربوط به سه سال گذشته و 687/15 ميليارد ريال آن مربوط به 17 سال قبل از آن است .

غندالي با بيان اين كه موسسه در سه سال گذشته 5/1 برابر 17 سال قبل از آن براي فرهنگيان عضو سود آوري ايجاد كرده است، اظهار كرد : فرهنگيان بازنشسته به طور متوسط 70 روز پس از بازنشستگي سهم الشركه خود را دريافت مي كنند و در اين راستا از مهر 94 تا فروردين 95 بيش از 617/2 ميليارد ريال به حساب بازنشستگان عضو واريز شده است كه درصورت استمرار عضويت مبالغ مذكور به عنوان وام بدون بهره براي آنها در نظر گرفته مي شود .

مديرعامل صندوق ذخيره فرهنگيان تصريح كرد: همچنين از مهر 1392 تا فروردين 1395 بيش از 90 هزارنفر از فرهنگيان عضو موسسه بازنشسته شده و سهم الشركه خود را دريافت كرده اند كه اين رقم بالغ بر 5 هزار ميليارد ريال بوده است

عضويت 88 درصد فرهنگيان در صندوق ذخيره

به گزارش مركز اطلاع رساني و روابط عمومي وزارت آموزش و پرورش، شهاب الدين غندالي در خصوص چگونگي شكل گيري صندوق ذخيره فرهنگيان ، اظهار كرد : در تبصره 63 قانون برنامه دوم توسعه وزارت آموزش و پرورش مكلف به تاسيس صندوق ذخيره فرهنگيان شد و فرهنگيان شاغل علاقمند به عضويت موسسه درآمده و ماهانه تا 5 درصد از حقوق و مزاياي آنان كسر شده و به موسسه واريز شود . دولت نيز مكلف شد معادل اين مبلغ را در بودجه ساليانه خود منظور و به حساب موسسه واريز كند .

وي تصريح كرد: قانون پرداخت سهم دولت در برنامه سوم و چهارم توسعه نيز به صورت تكليف تكرارشد، با اين حال زماني كه قانون برنامه پنجم توسعه كشور تدوين مي شد برخي تشخيص دادند كه ديگر نيازي به تكرار آن نيست و احتمالا تصور مي كردند كه نيازي به سهم دولت نيست لذا از اين امر دفاع نكردند ، نتيجه اين شد كه دولت عنوان مي دارد كه از ابتداي سال 1390 هيچ تكليفي در زمينه پرداخت سهم خود ندارد.

غندالي با بيان اين كه سهم دولت، يك تكليف است، ادامه داد: دراين ميان 5 سال سهم دولت بلا تكليف مانده بود كه اين امر به اطلاع دكتر جهانگيري معاول اول رياست جمهوري رسيد و استدلال شد كه اين موضوع نيازمند تكرار قانون نيست و ازآنجايي كه در برنامه دوم توسعه تكليف شده است، همچنين مطرح شد كه اگر دولت اقدام به پرداخت سهم خود دراين فاصله 5 ساله نكند به ناچار موسسه درديوان عدالت طرح شكايت مي كند تا اين سهم احيا شود. در نهايت مقرر شد طي نامه اي از دفترحقوقي نهاد رياست جمهوري تعيين تكليف شود و منتظر نتيجه موضوع در ديوان عدالت اداري هستيم .

مديرعامل صندوق ذخيره فرهنگيان در خصوص مشاركت فرهنگيان استان در موسسه صندوق ذخيره، خاطرنشان كرد: استان هاي ايلام، كهگيلويه وكرمان داراي عضويت 97 درصدي و دركل عضويت 18 استان بيش از 90 درصد است وكمترين عضويت نيز متعلق به استان كردستان با 77 درصد است كه ميزان عضويت فرهنگيان در موسسه در سال 1392 كمتر از 75 درصد بود كه با توجه به سودآوري چشمگير موسسه در سه سال اخير و همچنين گسترش خدمات حين خدمت و مهمتر از همه اطلاع رساني و شفاف سازي، اين ميزان عضويت به بالاترين رقم خود در طول حيات موسسه و حدود 90 درصد رسيد .

وي از توزيع 22 ميليارد و 700 ميليون ريالي صندوق در سه سال اخير خبرداد وگفت: از ابتداي تاسيس موسسه تا سال مالي منتهي به سي و يكم شهريور 94 بيش از 38 ميلياردو 203 ميليون ريالي سود بين اعضاي موسسه توزيع شده كه 516/22 ميليارد ريال مربوط به سه سال گذشته و 687/15 ميليارد ريال آن مربوط به 17 سال قبل از آن است .

غندالي با بيان اين كه موسسه در سه سال گذشته 5/1 برابر 17 سال قبل از آن براي فرهنگيان عضو سود آوري ايجاد كرده است، اظهار كرد : فرهنگيان بازنشسته به طور متوسط 70 روز پس از بازنشستگي سهم الشركه خود را دريافت مي كنند و در اين راستا از مهر 94 تا فروردين 95 بيش از 617/2 ميليارد ريال به حساب بازنشستگان عضو واريز شده است كه درصورت استمرار عضويت مبالغ مذكور به عنوان وام بدون بهره براي آنها در نظر گرفته مي شود .

مديرعامل صندوق ذخيره فرهنگيان تصريح كرد: همچنين از مهر 1392 تا فروردين 1395 بيش از 90 هزارنفر از فرهنگيان عضو موسسه بازنشسته شده و سهم الشركه خود را دريافت كرده اند كه اين رقم بالغ بر 5 هزار ميليارد ريال بوده است

عضويت 88 درصد فرهنگيان در صندوق ذخيره

دانلود سریال و آهنگ

label, , , , , , , , , , , , , ,

About the author