ظرفیت اقامتگاه‌های نوروزی 20 درصد رشد داشته است

ظرفیت اقامتگاه‌های نوروزی 20 درصد رشد داشته است

به گزارش مركز اطلاع رساني و روابط عمومي وزارت آموزش و پرورش به نقل از معاونت توسعه مديريت و پشتيباني، سید محمد بطحایی با اعلام این‌که نزدیک به 13 میلیون “نفر روز” در مراکز اقامتی آماده شده در مدارس و مجموعه‌های فرهنگی اسکان داده شدند‌، اظهاركرد : این آمار شامل یک میلیون خانوار می‌شود که در کل پنج میلیون نفر جمعیت را در بر می‌گیرد و در 681 پایگاه اسکان، 11 هزار و 300 مدرسه و 200 مرکز رفاهی و مهمان‌سرا اقامت داشتند.

معاون توسعه مديريت و پشتيباني وزیر آموزش و پرورش تصريح كرد : ماموریت آموزش و پرورش این نیست که کلاس‌ها را برای اسکان تجهیز کند، بلکه این امکانات برای اسکان اضطراری در نظر گرفته می‌شوند. با این حال بررسی‌های ما نشان می‌دهد در نوروز امسال کمترین مساله و بیشترین رضایت را داشتیم.

بطحایی افزود: علاوه‌بر این مبلغ، وزارتخانه و سایر استان‌ها اعتباری را به همین میزان اختصاص داده‌اند تا هزینه‌های جاری و خسارت‌های رخ داده ناشی از مهمان پذیری جبران شود.

 معاون توسعه مديريت و پشتيباني وزیر آموزش و پرورش با بیان اینکه ظرفیت مورد استفاده در این اقامتگاه‌ها نوروز امسال به نسبت سال گذشته 20 درصد افزایش داشت تاکید کرد: ماموریت آموزش و پرورش این نیست که کلاس‌ها را برای اسکان تجهیز کند، بلکه این امکانات برای اسکان اضطراری در نظر گرفته می‌شوند. با این حال بررسی‌های ما نشان می‌دهد در نوروز امسال کمترین مساله و بیشترین رضایت را داشتیم.

وي درباره تخلف برخی از واحدهای اقامتی فرهنگی و اظهارات بعضی از مسافران مبنی بر پرداخت 80 هزار تومان بابت اجاره یک کلاس درس بدون تجهیزات و امکانات، اظهار کرد: اگر این اتفاق رخ داده باشد، خلاف است. مبالغ دریافتی از مسافران از طریق دستگاه پُز مستقیم به حساب خزانه واریز می‌شود. گرفتن مبلغ دستی خلاف بوده است.

 معاون توسعه، مدیریت و پشتیبانی وزارت آموزش و پرورش یادآور شد: تعرفه کلاس‌های آماده شده برای اسکان نوروزی از 12 هزار تا 25 هزار تومان تعیین شده بود.

ظرفیت اقامتگاه‌های نوروزی 20 درصد رشد داشته است

به گزارش مركز اطلاع رساني و روابط عمومي وزارت آموزش و پرورش به نقل از معاونت توسعه مديريت و پشتيباني، سید محمد بطحایی با اعلام این‌که نزدیک به 13 میلیون “نفر روز” در مراکز اقامتی آماده شده در مدارس و مجموعه‌های فرهنگی اسکان داده شدند‌، اظهاركرد : این آمار شامل یک میلیون خانوار می‌شود که در کل پنج میلیون نفر جمعیت را در بر می‌گیرد و در 681 پایگاه اسکان، 11 هزار و 300 مدرسه و 200 مرکز رفاهی و مهمان‌سرا اقامت داشتند.

معاون توسعه مديريت و پشتيباني وزیر آموزش و پرورش تصريح كرد : ماموریت آموزش و پرورش این نیست که کلاس‌ها را برای اسکان تجهیز کند، بلکه این امکانات برای اسکان اضطراری در نظر گرفته می‌شوند. با این حال بررسی‌های ما نشان می‌دهد در نوروز امسال کمترین مساله و بیشترین رضایت را داشتیم.

بطحایی افزود: علاوه‌بر این مبلغ، وزارتخانه و سایر استان‌ها اعتباری را به همین میزان اختصاص داده‌اند تا هزینه‌های جاری و خسارت‌های رخ داده ناشی از مهمان پذیری جبران شود.

 معاون توسعه مديريت و پشتيباني وزیر آموزش و پرورش با بیان اینکه ظرفیت مورد استفاده در این اقامتگاه‌ها نوروز امسال به نسبت سال گذشته 20 درصد افزایش داشت تاکید کرد: ماموریت آموزش و پرورش این نیست که کلاس‌ها را برای اسکان تجهیز کند، بلکه این امکانات برای اسکان اضطراری در نظر گرفته می‌شوند. با این حال بررسی‌های ما نشان می‌دهد در نوروز امسال کمترین مساله و بیشترین رضایت را داشتیم.

وي درباره تخلف برخی از واحدهای اقامتی فرهنگی و اظهارات بعضی از مسافران مبنی بر پرداخت 80 هزار تومان بابت اجاره یک کلاس درس بدون تجهیزات و امکانات، اظهار کرد: اگر این اتفاق رخ داده باشد، خلاف است. مبالغ دریافتی از مسافران از طریق دستگاه پُز مستقیم به حساب خزانه واریز می‌شود. گرفتن مبلغ دستی خلاف بوده است.

 معاون توسعه، مدیریت و پشتیبانی وزارت آموزش و پرورش یادآور شد: تعرفه کلاس‌های آماده شده برای اسکان نوروزی از 12 هزار تا 25 هزار تومان تعیین شده بود.

ظرفیت اقامتگاه‌های نوروزی 20 درصد رشد داشته است

خرید بک لینک

label, , , , , , , , , , , , , ,

About the author