طرح «پرسش مهر» موجب افزایش توانایی نقد و تحلیل دانش آموزان می‌شود

طرح «پرسش مهر» موجب افزایش توانایی نقد و تحلیل دانش آموزان می‌شود

به گزارش مركزاطلاع رساني وروابط عمومي وزارت آموزش و پرورش به نقل از خبرگزاري خانه ملت، محمد قمی ضمن ارزیابی مثبت از بیان موضوعات مهم در ابتدای آغاز سال تحصیلی در قالب «پرسش مهر» از دانش آموزان، گفت: طرح «پرسش مهر» موجب افزایش توانایی نقد و تحلیل پدیده‌ها و ترویج و تقویت تحقیق و پژوهش در بین دانش آموزان می‌شود.

نماینده مردم پاکدشت در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه امروزه ایجاد روحیه پرسش‌گری در بین دانش آموزان امری مهم محسوب می‌شود، اظهار کرد: طرح «پرسش مهر» دانش آموزان را به تفکر وا می‌دارد و باعث ایجاد روحیه جستجوگری و پرسش‌گری می‌شود؛ نباید فراموش کرد که رشد و توسعه علم نیز در گرو توجه به پرسش‌گری است.

وی با اشاره به اینکه باید از روش‌های مختلف برای رشد و پرورش استعدادهای بالقوه دانش آموزان بهره برد و اهمیت دادن به پاسخ سوالات مختلف مانند «پرسش مهر» در نظر دانش آموزان می‌تواند استعداد افراد در زمینه‌های مختلف را شکوفا کند، ادامه داد: مسئولان وزارت آموزش و پرورش نیز باید نسبت به پاسخ دانش آموزان اهمیت داده و از بین پاسخ‌های ارائه شده به پاسخ‌های برتر جوایزی را اهداء کنند تا نسل آینده ایران اسلامی بداند که حرف و سخنش مورد توجه مسئولان قرار گرفته است.

این نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی با اشاره به طرح «پرسش مهر» امسال از سوی رئیس جمهوری، تصریح کرد: متأسفانه امروزه در اکثر کشورهای منطقه خاورمیانه جنگ و درگیری وجود دارد و طرح این پرسش ذهن جوانان این سرزمین را به کشف حقیقت سوق می‌دهد.

عضو کمیسیون آموزش ‌و تحقیقات مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه می‌توان از زاویه دیگری نیز به طرح «پرسش مهر» امسال نیز نگاه کرد، خاطرنشان کرد: همزمانی آغاز سال تحصیلی با ایام هفته دفاع مقدس یادآور خشونت رژیم بعث علیه کشورمان و آغاز جنگ تحمیلی است از این رو نسل امروز با یادآوری اتفاقات رخداده با وقایع گذشته کشورمان بیشتر آشنا می‌شود.

طرح «پرسش مهر» موجب افزایش توانایی نقد و تحلیل دانش آموزان می‌شود

به گزارش مركزاطلاع رساني وروابط عمومي وزارت آموزش و پرورش به نقل از خبرگزاري خانه ملت، محمد قمی ضمن ارزیابی مثبت از بیان موضوعات مهم در ابتدای آغاز سال تحصیلی در قالب «پرسش مهر» از دانش آموزان، گفت: طرح «پرسش مهر» موجب افزایش توانایی نقد و تحلیل پدیده‌ها و ترویج و تقویت تحقیق و پژوهش در بین دانش آموزان می‌شود.

نماینده مردم پاکدشت در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه امروزه ایجاد روحیه پرسش‌گری در بین دانش آموزان امری مهم محسوب می‌شود، اظهار کرد: طرح «پرسش مهر» دانش آموزان را به تفکر وا می‌دارد و باعث ایجاد روحیه جستجوگری و پرسش‌گری می‌شود؛ نباید فراموش کرد که رشد و توسعه علم نیز در گرو توجه به پرسش‌گری است.

وی با اشاره به اینکه باید از روش‌های مختلف برای رشد و پرورش استعدادهای بالقوه دانش آموزان بهره برد و اهمیت دادن به پاسخ سوالات مختلف مانند «پرسش مهر» در نظر دانش آموزان می‌تواند استعداد افراد در زمینه‌های مختلف را شکوفا کند، ادامه داد: مسئولان وزارت آموزش و پرورش نیز باید نسبت به پاسخ دانش آموزان اهمیت داده و از بین پاسخ‌های ارائه شده به پاسخ‌های برتر جوایزی را اهداء کنند تا نسل آینده ایران اسلامی بداند که حرف و سخنش مورد توجه مسئولان قرار گرفته است.

این نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی با اشاره به طرح «پرسش مهر» امسال از سوی رئیس جمهوری، تصریح کرد: متأسفانه امروزه در اکثر کشورهای منطقه خاورمیانه جنگ و درگیری وجود دارد و طرح این پرسش ذهن جوانان این سرزمین را به کشف حقیقت سوق می‌دهد.

عضو کمیسیون آموزش ‌و تحقیقات مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه می‌توان از زاویه دیگری نیز به طرح «پرسش مهر» امسال نیز نگاه کرد، خاطرنشان کرد: همزمانی آغاز سال تحصیلی با ایام هفته دفاع مقدس یادآور خشونت رژیم بعث علیه کشورمان و آغاز جنگ تحمیلی است از این رو نسل امروز با یادآوری اتفاقات رخداده با وقایع گذشته کشورمان بیشتر آشنا می‌شود.

طرح «پرسش مهر» موجب افزایش توانایی نقد و تحلیل دانش آموزان می‌شود

اتوبیوگرافی

label, , , , , , , , , , , , , ,

About the author