صدا و سميا در هدايت افراد بي سواد به كلاس هاي نهضت سواد آموزي نقش ويژه اي دارد

صدا و سميا در هدايت افراد بي سواد به كلاس هاي نهضت سواد آموزي نقش ويژه اي دارد

به گزارش مركز اطلاع رساني و روابط عمومي وزارت آموزش و پرورش به نقل از استان قم، سید مهدی صادقی درشورای پشتیبانی سوادآموزی آموزش و پرورش استان که درسالن امام جواد (ع) استانداری برگزارشد با اشاره به نقش تاثیرگذار رسانه های گروهی به ویژه صدا و سیما در هدایت افراد بی سواد به کلاس های نهضت سوادآموزی اظهاركرد: لزوم کاهش آمار بی سوادان در کشور یک مساله اجتماعی است که دراین راستا رسانه ها به ویژه صدا و سیما باید تلاش مضاعفی را انجام دهد.

وی لزوم کاهش آمار بی سوادی در استان قم را مهم و دارای اهمیت  عنوان كرد و افزود: با همکاری دستگاه های اجرایی، افراد بی سواد جهت معرفی به واحدهای آموزشی سواد آموزی شناسایی شوند.

صادقی با اشاره به اهمیت دسترسی به آمار و اطلاعات صحیح در مورد تعداد افراد بیسواد در استان تصريح كرد: درتدوین برنامه ریزی ها و سیاستگذاری ها آمار و اطلاعات جایگاه ویژه ای دارد و به همین علت لازم است نهادهای مختلف با هم افزایی منابع اطلاعاتی در اختیار خود تلاش کنند تا آمار بیسوادان استان به روز شود.

استاندارقم خاطرنشان کرد: آموزش و پرورش استان با همکاری سایر نهادهای علمی و فرهنگی آمادگی دارد تا آموزش های لازم را به صورت رایگان و از محل منابع دولتی در اختیار افراد بیسواد مشتاق به تحصیل قرار دهد.

وي با بيان اين كه آموزش و پرورش با مشکلات زیادی در تامین فضای آموزشی و غنی سازی اوقات فراغت دانش آموزان روبه روست ، افزود: خوشبختانه استان از ظرفیت ویژه ای در حوزه خیران برخوردار است و امیدواریم خیران گام های بلندی در راستای حل مشکلات آموزش و پرورش بردارند.

استاندارقم با بیان اینکه تقویت آموزش و پرورش موجب رشد و شکوفایی هر جامعه ای می شود،  افزود: آموزش و پرورش استان در استفاده از بودجه های ملی بسیار موفق عمل کرده و الگویی برای سایر نهادهای اجرایی استان است .

صادقي در ادامه به استقرار پایه دهم از سال تحصیلی آینده در مدارس اشاره کرد و گفت: این مبحث، موضوعی فراگیر است و باید به میزان کافی برای مردم به ویژه دانش آموزان اطلاع رسانی شود و در صورتی که اجرای این طرح با آگاهی رسانی به ذی نفعان نباشد علاوه بر اینکه باعث به وجود آمدن مشکلات اجتماعی می شود، نتایج مدنظر نیز حاصل نخواهد شد.

صدا و سميا در هدايت افراد بي سواد به كلاس هاي نهضت سواد آموزي نقش ويژه اي دارد

به گزارش مركز اطلاع رساني و روابط عمومي وزارت آموزش و پرورش به نقل از استان قم، سید مهدی صادقی درشورای پشتیبانی سوادآموزی آموزش و پرورش استان که درسالن امام جواد (ع) استانداری برگزارشد با اشاره به نقش تاثیرگذار رسانه های گروهی به ویژه صدا و سیما در هدایت افراد بی سواد به کلاس های نهضت سوادآموزی اظهاركرد: لزوم کاهش آمار بی سوادان در کشور یک مساله اجتماعی است که دراین راستا رسانه ها به ویژه صدا و سیما باید تلاش مضاعفی را انجام دهد.

وی لزوم کاهش آمار بی سوادی در استان قم را مهم و دارای اهمیت  عنوان كرد و افزود: با همکاری دستگاه های اجرایی، افراد بی سواد جهت معرفی به واحدهای آموزشی سواد آموزی شناسایی شوند.

صادقی با اشاره به اهمیت دسترسی به آمار و اطلاعات صحیح در مورد تعداد افراد بیسواد در استان تصريح كرد: درتدوین برنامه ریزی ها و سیاستگذاری ها آمار و اطلاعات جایگاه ویژه ای دارد و به همین علت لازم است نهادهای مختلف با هم افزایی منابع اطلاعاتی در اختیار خود تلاش کنند تا آمار بیسوادان استان به روز شود.

استاندارقم خاطرنشان کرد: آموزش و پرورش استان با همکاری سایر نهادهای علمی و فرهنگی آمادگی دارد تا آموزش های لازم را به صورت رایگان و از محل منابع دولتی در اختیار افراد بیسواد مشتاق به تحصیل قرار دهد.

وي با بيان اين كه آموزش و پرورش با مشکلات زیادی در تامین فضای آموزشی و غنی سازی اوقات فراغت دانش آموزان روبه روست ، افزود: خوشبختانه استان از ظرفیت ویژه ای در حوزه خیران برخوردار است و امیدواریم خیران گام های بلندی در راستای حل مشکلات آموزش و پرورش بردارند.

استاندارقم با بیان اینکه تقویت آموزش و پرورش موجب رشد و شکوفایی هر جامعه ای می شود،  افزود: آموزش و پرورش استان در استفاده از بودجه های ملی بسیار موفق عمل کرده و الگویی برای سایر نهادهای اجرایی استان است .

صادقي در ادامه به استقرار پایه دهم از سال تحصیلی آینده در مدارس اشاره کرد و گفت: این مبحث، موضوعی فراگیر است و باید به میزان کافی برای مردم به ویژه دانش آموزان اطلاع رسانی شود و در صورتی که اجرای این طرح با آگاهی رسانی به ذی نفعان نباشد علاوه بر اینکه باعث به وجود آمدن مشکلات اجتماعی می شود، نتایج مدنظر نیز حاصل نخواهد شد.

صدا و سميا در هدايت افراد بي سواد به كلاس هاي نهضت سواد آموزي نقش ويژه اي دارد

پسورد نود 32 ورژن 8

کرمان نیوز

label, , , , , , , , , , , , , ,

About the author