شرکت‌های آمریکایی اجازه سرمایه‌گذاری در بخش انرژی ایران را ندارند

شرکت‌های آمریکایی اجازه سرمایه‌گذاری در بخش انرژی ایران را ندارند
یک مقام آمریکایی تأکید کرد علیرغم رفع تحریم‌های ایران شرکت‌های آمریکایی نمی‌توانند در بخش انرژی ایران سرمایه‌گذاری کنند و به همین دلیل همکاری چندانی بین ایران و آمریکا در این بخش شکل نخواهد گرفت.

شرکت‌های آمریکایی اجازه سرمایه‌گذاری در بخش انرژی ایران را ندارند

یک مقام آمریکایی تأکید کرد علیرغم رفع تحریم‌های ایران شرکت‌های آمریکایی نمی‌توانند در بخش انرژی ایران سرمایه‌گذاری کنند و به همین دلیل همکاری چندانی بین ایران و آمریکا در این بخش شکل نخواهد گرفت.
شرکت‌های آمریکایی اجازه سرمایه‌گذاری در بخش انرژی ایران را ندارند

موسیقی

label, , , , , , , , , , , , , ,

About the author