شركت 12 هزار دانش آموز در مسابقات ورزشي تابستان

شركت 12 هزار دانش آموز در مسابقات ورزشي تابستان

به گزارش مركز اطلاع رساني و روابط عمومي وزارت آموزش وپرورش، پيش از ظهر ديروز مهرزاد حميدي در نشست خبري كه در مجتمع  آموزشی ورفاهي منطقه 5 تهران برگزار شد، گفت : تمام فعاليت هاي ما براساس سند تحول و سياست هاي هفت گانه  مدرسه محوري، مشاركت جويي، دانش آموز محوري،  علم محوري،  اخلاق مداري، افزايش كيفيت و رضايت مداري  است .

حميدي افزود : اگر برنامه اي براساس چارچوب موجود در سند تحول بنيادين نباشد هرچند اجراي آن از قبل شروع شده باشد از فعاليت هاي تربيت بدني حذف خواهد شد.

وي ، اضافه وزن ، فشار خون بالا و كلسترول را در بين دانش آموزان همچنان در حال افزايش دانست و افزود: آمارهاي موجود به ما مي گويد بايد كاري كنيم كه تحرك دانش آموزان افزايش يابد  و در همين راستا سعي در افزايش فعاليت هاي فراگيرانه  ، مشاركت گرايانه  ، مدرسه و دانش آموز محور نموده ايم.

معاون تربيت بدني و سلامت  وزير خاطرنشان ساخت : فناوري هاي نوين كودكان و نوجوانان را يك جانشين كرده و تحرك را از آنها گرفته و باتوجه به بافت شهري و وجود تراكم جمعيتي تنها محل تحرك بچه ها در مدارس مي باشد .

حيمدی ايجاد تحرك در بين دانش آموزان بيش از 105 هزار مدرسه كاری بسيار سنگين دانست  وافزود: مدير مدرسه تاثيرگذارترين عامل درانجام فرايند فعاليت هاي ورزشي است و دراین راستا  وبه منظور برقراري تعامل بیشتر اقدام به برگزاري جلسات مستمری با روساي آموزش و پرورش و مديران مدارس نموده ايم.

وي با اشاره به وجود بيش از 20درصد از دانش آموزان داراي اضافه وزن در مدارس گفت  : اين مشكل با 2 ساعت تربيت بدني در هفته حل نمي شود بلكه بايد دانش آموز 3 تا 4 ساعت در كنار زنگ ورزش فعاليت ورزشي داشته باشد وما تاكنون 3 ساعت به درس تربيت بدني اضافه كرده ايم.

حميدي خاطرنشان ساخت : برنامه هايي كه در سه سال اخير در حوزه تربيت بدني اجرا شده است سعی کردیم در سال تحصيلي  96-95 بر استقرار و تحكيم آنها گام برداريم .

وي از درآمد 29 ميليارد توماني ناشي از مشاركت  ماركتينگ دانش آموزان و والدين خبر داد و افزود: شوراهاي آموزش و پرورش،  دستگاه هاي مختلف و شوراهاي  روستاها  و شوراياري ها همكاري خوبي در زمينه آماده سازي  مدارس براي اجراي طرح المپيادهاي درون مدرسه اي داشته اند و به طور فعال نيز مسئولين  و شخصيت هاي استاني در مراسم افتتاحيه و اختتاميه شركت داشته اند.

معاون تربيت بدني و سلامت وزير آموزش و پرورش تصريح كرد : 3 هزار كانون ورزشي  داريم كه در تابستان پذيراي يك ميليون و  500 هزار دانش آموز جهت فعاليت هاي ورزشي مي باشد.

وي با اشاره به ايجاد بيش از  8 هزار و 770 رشته كانون در دولت تدبير واميد گفت: مدارس را به عنوان مركز ورزشي اعلام كرديم كه مدارس اقماري دانش آموزان خود را جهت استفاده از امكانات ورزشي به آنجا هدايت مي كنند و دانش آموزان زير نظر مربيان در رشته هاي مورد علاقه خود به فعاليت هاي ورزشي مي پردازند.

حميدي طرح پويا را يكي ديگر از دستاوردهاي آموزش وپرورش در دولت تدبير واميد  دانست و افزود: در كف و ديوار مدرسه نقوش تحرك آفريني شكل گرفته كه دانش  آموزان را به تحرك وا مي دارد  و دغدغه ما  اين است كه هنگام زنگ تفريح رقابت براي تصاحب هريك از ايستگاه هاي منقش در حياط مدرسه باعث آسيب دانش آموزان شود.

وي از شركت 3 ميليون و 500 هزار نفر دانش آموز در طرح نرمش صبحگاهي در سال تحصيلي  95-94 خبر داد و افزود: در دروس متوسطه دوره دوم كه توسط شوراي عالي آموزش و پرورش مورد بازنگري قرار گرفت  9 ساعت از كلاس هاي درس به پايه  هاي دوم ، سوم و پيش دانشگاهي اضافه شد كه با معاونت تربيت بدني و سلامت  مرتبط است و اگر دروس متوسطه دوره اول نيز مورد بازنگري قرار گيرد  افزايش ساعت مرتبط با تربيت بدني و سلامت را كه مورد تاييد  سازمان پژوهش باشدرا خواهيم داشت.

معاون تربيت بدني وسلامت  وزير آموزش وپرورش از ايجاد مدارس تخصصي خبر داد و افزود : تاكنون 192 مدرسه تخصصي در استان ها ايجاد شده كه در هر استان 6 مدرسه به تفكيك جنسيت و مقاطع سه گانه داير شده و دانش آموزان در اين مدارس به مدت 8 ساعت درس تربيت بدني را مي گذرانند.

حميدي طرح مدرسه قهرمان را از جمله طرح هاي ديگر اين معاونت  دانست و افزود  : با رويكرد مدرسه محورانه اين طرح در 3 رشته به صورت پايلوت انجام شد  كه از سال تحصيلي 96-95 با فراهم شدن زير ساخت ها در رشته هاي بيشتري انجام خواهد شد و در اين طرح مدارس مي توانند با پرچم خود  در مسابقات استاني حاضر شوند.

حميدي از وجود  33 هزار مربي تربيت بدني خبر داد و افزود : براي همه مربيان كلاس هاي آموزشي برگزار كرده ايم و تلاش كرده ايم كتاب راهنماي معلم درس تربيت بدني در تمام پايه ها داشته باشيم كه سازمان پژوهش  در اين زمينه اهتمام ويژه اي داشته است.

وي تصريح  كرد: در راستاي اجراي عدالت آموزشي و عدالت محوري سعي كرده ايم در همه مدارس اعم از عشايري،  مرزي و ديگر مدارس فعاليت هاي ورزشي را گسترش دهيم و در بحث كيفيت محوري سعي نموده ايم فعاليت هايي را ارائه دهيم كه رضايت دانش آموزان را به همراه داشته باشد.

معاون تربيت بدني و سلامت خاطرنشان ساخت : مسابقات  ورزش قهرماني با شركت 12 هزار دانش آموز دختر  و پسر از  10 مرداد تا 15 شهريور به ميزباني 6 استان  فارس، مركزي،  قم ، كردستان ، اصفهان و چهارمحال بختياري و با حضور  1424 داور برگزار مي شود.

شركت 12 هزار دانش آموز در مسابقات ورزشي تابستان

به گزارش مركز اطلاع رساني و روابط عمومي وزارت آموزش وپرورش، پيش از ظهر ديروز مهرزاد حميدي در نشست خبري كه در مجتمع  آموزشی ورفاهي منطقه 5 تهران برگزار شد، گفت : تمام فعاليت هاي ما براساس سند تحول و سياست هاي هفت گانه  مدرسه محوري، مشاركت جويي، دانش آموز محوري،  علم محوري،  اخلاق مداري، افزايش كيفيت و رضايت مداري  است .

حميدي افزود : اگر برنامه اي براساس چارچوب موجود در سند تحول بنيادين نباشد هرچند اجراي آن از قبل شروع شده باشد از فعاليت هاي تربيت بدني حذف خواهد شد.

وي ، اضافه وزن ، فشار خون بالا و كلسترول را در بين دانش آموزان همچنان در حال افزايش دانست و افزود: آمارهاي موجود به ما مي گويد بايد كاري كنيم كه تحرك دانش آموزان افزايش يابد  و در همين راستا سعي در افزايش فعاليت هاي فراگيرانه  ، مشاركت گرايانه  ، مدرسه و دانش آموز محور نموده ايم.

معاون تربيت بدني و سلامت  وزير خاطرنشان ساخت : فناوري هاي نوين كودكان و نوجوانان را يك جانشين كرده و تحرك را از آنها گرفته و باتوجه به بافت شهري و وجود تراكم جمعيتي تنها محل تحرك بچه ها در مدارس مي باشد .

حيمدی ايجاد تحرك در بين دانش آموزان بيش از 105 هزار مدرسه كاری بسيار سنگين دانست  وافزود: مدير مدرسه تاثيرگذارترين عامل درانجام فرايند فعاليت هاي ورزشي است و دراین راستا  وبه منظور برقراري تعامل بیشتر اقدام به برگزاري جلسات مستمری با روساي آموزش و پرورش و مديران مدارس نموده ايم.

وي با اشاره به وجود بيش از 20درصد از دانش آموزان داراي اضافه وزن در مدارس گفت  : اين مشكل با 2 ساعت تربيت بدني در هفته حل نمي شود بلكه بايد دانش آموز 3 تا 4 ساعت در كنار زنگ ورزش فعاليت ورزشي داشته باشد وما تاكنون 3 ساعت به درس تربيت بدني اضافه كرده ايم.

حميدي خاطرنشان ساخت : برنامه هايي كه در سه سال اخير در حوزه تربيت بدني اجرا شده است سعی کردیم در سال تحصيلي  96-95 بر استقرار و تحكيم آنها گام برداريم .

وي از درآمد 29 ميليارد توماني ناشي از مشاركت  ماركتينگ دانش آموزان و والدين خبر داد و افزود: شوراهاي آموزش و پرورش،  دستگاه هاي مختلف و شوراهاي  روستاها  و شوراياري ها همكاري خوبي در زمينه آماده سازي  مدارس براي اجراي طرح المپيادهاي درون مدرسه اي داشته اند و به طور فعال نيز مسئولين  و شخصيت هاي استاني در مراسم افتتاحيه و اختتاميه شركت داشته اند.

معاون تربيت بدني و سلامت وزير آموزش و پرورش تصريح كرد : 3 هزار كانون ورزشي  داريم كه در تابستان پذيراي يك ميليون و  500 هزار دانش آموز جهت فعاليت هاي ورزشي مي باشد.

وي با اشاره به ايجاد بيش از  8 هزار و 770 رشته كانون در دولت تدبير واميد گفت: مدارس را به عنوان مركز ورزشي اعلام كرديم كه مدارس اقماري دانش آموزان خود را جهت استفاده از امكانات ورزشي به آنجا هدايت مي كنند و دانش آموزان زير نظر مربيان در رشته هاي مورد علاقه خود به فعاليت هاي ورزشي مي پردازند.

حميدي طرح پويا را يكي ديگر از دستاوردهاي آموزش وپرورش در دولت تدبير واميد  دانست و افزود: در كف و ديوار مدرسه نقوش تحرك آفريني شكل گرفته كه دانش  آموزان را به تحرك وا مي دارد  و دغدغه ما  اين است كه هنگام زنگ تفريح رقابت براي تصاحب هريك از ايستگاه هاي منقش در حياط مدرسه باعث آسيب دانش آموزان شود.

وي از شركت 3 ميليون و 500 هزار نفر دانش آموز در طرح نرمش صبحگاهي در سال تحصيلي  95-94 خبر داد و افزود: در دروس متوسطه دوره دوم كه توسط شوراي عالي آموزش و پرورش مورد بازنگري قرار گرفت  9 ساعت از كلاس هاي درس به پايه  هاي دوم ، سوم و پيش دانشگاهي اضافه شد كه با معاونت تربيت بدني و سلامت  مرتبط است و اگر دروس متوسطه دوره اول نيز مورد بازنگري قرار گيرد  افزايش ساعت مرتبط با تربيت بدني و سلامت را كه مورد تاييد  سازمان پژوهش باشدرا خواهيم داشت.

معاون تربيت بدني وسلامت  وزير آموزش وپرورش از ايجاد مدارس تخصصي خبر داد و افزود : تاكنون 192 مدرسه تخصصي در استان ها ايجاد شده كه در هر استان 6 مدرسه به تفكيك جنسيت و مقاطع سه گانه داير شده و دانش آموزان در اين مدارس به مدت 8 ساعت درس تربيت بدني را مي گذرانند.

حميدي طرح مدرسه قهرمان را از جمله طرح هاي ديگر اين معاونت  دانست و افزود  : با رويكرد مدرسه محورانه اين طرح در 3 رشته به صورت پايلوت انجام شد  كه از سال تحصيلي 96-95 با فراهم شدن زير ساخت ها در رشته هاي بيشتري انجام خواهد شد و در اين طرح مدارس مي توانند با پرچم خود  در مسابقات استاني حاضر شوند.

حميدي از وجود  33 هزار مربي تربيت بدني خبر داد و افزود : براي همه مربيان كلاس هاي آموزشي برگزار كرده ايم و تلاش كرده ايم كتاب راهنماي معلم درس تربيت بدني در تمام پايه ها داشته باشيم كه سازمان پژوهش  در اين زمينه اهتمام ويژه اي داشته است.

وي تصريح  كرد: در راستاي اجراي عدالت آموزشي و عدالت محوري سعي كرده ايم در همه مدارس اعم از عشايري،  مرزي و ديگر مدارس فعاليت هاي ورزشي را گسترش دهيم و در بحث كيفيت محوري سعي نموده ايم فعاليت هايي را ارائه دهيم كه رضايت دانش آموزان را به همراه داشته باشد.

معاون تربيت بدني و سلامت خاطرنشان ساخت : مسابقات  ورزش قهرماني با شركت 12 هزار دانش آموز دختر  و پسر از  10 مرداد تا 15 شهريور به ميزباني 6 استان  فارس، مركزي،  قم ، كردستان ، اصفهان و چهارمحال بختياري و با حضور  1424 داور برگزار مي شود.

شركت 12 هزار دانش آموز در مسابقات ورزشي تابستان

خرید لینک

ساخت بنر

label, , , , , , , , , , , , , ,

About the author