سمنان میزبان هفدهمین جشنواره هنرهای تجسمی هنرستان های فنی وحرفه ای کشور

سمنان میزبان هفدهمین جشنواره هنرهای تجسمی هنرستان های فنی وحرفه ای کشور

به گزارش مركز اطلاع رساني و روابط عمومي وزارت آموزش و پرورش به نقل از استان سمنان،محمدرضا جهان اظهاركرد:  مرحله کشوری هفدهمین جشنواره هنرهای تجسمی هنرستان های فنی وحرفه ای ، از  28 الي 30 تیر ماه به مدت سه روز به میزبانی اداره کل آموزش و پرورش استان سمنان برگزار می شود.

وی با بیان اینکه این مسابقات با حضور هنرجویان  راه یافته به مرحله کشوری برگزار می شود، تصريح كرد : مرحله کشوری مسابقات در 7رشته ،4 زمینه و60 گرایش با شرکت حدود200 نفر از هنرجویان برتر سراسر کشور در 3 حوزه آزمون در سمنان ومهدیشهر  برگزار می شود.

مدیرکل آموزش وپرورش استان سمنان تصریح کرد:در مرحله هنرستانی وشهرستانی از کل کشور 8400 اثر،درمرحله استانی 4200 اثر،درمرحله اول کشوری حدود 2000 اثر ودر مرحله نهایی کشوری حدود200 اثر به جشنواره راه پیدا می کنند.

محمدرضا جهان  توانمندی‌های هنرجویان و هنرآموزان رشته‌های هنر به جامعه ، ایجاد فضای رقابتی سازنده در میان هنرآموزان و هنرجویان برای بروز رسانی خلاقیت و ایده‌های نو و دستیابی به شیوه‌های اجرایی مناسب در آموزش رشته‌های هنری هنرستان‌ های فنی و حرفه‌ای را از اهداف برگزاری این جشنواره ذکرکرد.

سمنان میزبان هفدهمین جشنواره هنرهای تجسمی هنرستان های فنی وحرفه ای کشور

به گزارش مركز اطلاع رساني و روابط عمومي وزارت آموزش و پرورش به نقل از استان سمنان،محمدرضا جهان اظهاركرد:  مرحله کشوری هفدهمین جشنواره هنرهای تجسمی هنرستان های فنی وحرفه ای ، از  28 الي 30 تیر ماه به مدت سه روز به میزبانی اداره کل آموزش و پرورش استان سمنان برگزار می شود.

وی با بیان اینکه این مسابقات با حضور هنرجویان  راه یافته به مرحله کشوری برگزار می شود، تصريح كرد : مرحله کشوری مسابقات در 7رشته ،4 زمینه و60 گرایش با شرکت حدود200 نفر از هنرجویان برتر سراسر کشور در 3 حوزه آزمون در سمنان ومهدیشهر  برگزار می شود.

مدیرکل آموزش وپرورش استان سمنان تصریح کرد:در مرحله هنرستانی وشهرستانی از کل کشور 8400 اثر،درمرحله استانی 4200 اثر،درمرحله اول کشوری حدود 2000 اثر ودر مرحله نهایی کشوری حدود200 اثر به جشنواره راه پیدا می کنند.

محمدرضا جهان  توانمندی‌های هنرجویان و هنرآموزان رشته‌های هنر به جامعه ، ایجاد فضای رقابتی سازنده در میان هنرآموزان و هنرجویان برای بروز رسانی خلاقیت و ایده‌های نو و دستیابی به شیوه‌های اجرایی مناسب در آموزش رشته‌های هنری هنرستان‌ های فنی و حرفه‌ای را از اهداف برگزاری این جشنواره ذکرکرد.

سمنان میزبان هفدهمین جشنواره هنرهای تجسمی هنرستان های فنی وحرفه ای کشور

موسیقی

label, , , , , , , , , , , , , ,

About the author