سرباز فرانسوی با چاقو مجروح شد/ مهاجمان، شعارهایی در حمایت از داعش سر دادند

سرباز فرانسوی با چاقو مجروح شد/ مهاجمان، شعارهایی در حمایت از داعش سر دادند
دو فرد مسلح به چاقو در حالی که شعارهایی در حمایت از داعش سر می‌دادند روز جمعه یک سرباز را در فرانسه زخمی کردند.

سرباز فرانسوی با چاقو مجروح شد/ مهاجمان، شعارهایی در حمایت از داعش سر دادند

دو فرد مسلح به چاقو در حالی که شعارهایی در حمایت از داعش سر می‌دادند روز جمعه یک سرباز را در فرانسه زخمی کردند.
سرباز فرانسوی با چاقو مجروح شد/ مهاجمان، شعارهایی در حمایت از داعش سر دادند

خبر جدید

label, , , , , , , , , , , , , ,

About the author