ساخت مدرسه 12کلاسه در زهک استان سيستان و بلوچستان

ساخت مدرسه 12کلاسه در زهک استان سيستان و بلوچستان

به گزارش مركز اطلاع رساني و روابط عمومي وزارت آموزش و پرورش به نقل از استان سيستان و بلوچستان،  کلنگ احداث دبستان 12کلاسه زهک در اين استان به زمین زده شد.

بر اين اساس، این پروژه بازیربنای 1320مترمربع در2طبقه باهمکاری اداره کل نوسازی وتجهیزمدارس وخیرمحترم آقای پیراسته ساخته خواهدشد.

بر اساس اين گزارش، اعتباراین پروژه یک میلیاردوپانصدمیلیون تومان می باشدکه 800میلیون تومان آن توسط خيرمدرسه ساز پرداخت خواهدشد.

ساخت مدرسه 12کلاسه در زهک استان سيستان و بلوچستان

به گزارش مركز اطلاع رساني و روابط عمومي وزارت آموزش و پرورش به نقل از استان سيستان و بلوچستان،  کلنگ احداث دبستان 12کلاسه زهک در اين استان به زمین زده شد.

بر اين اساس، این پروژه بازیربنای 1320مترمربع در2طبقه باهمکاری اداره کل نوسازی وتجهیزمدارس وخیرمحترم آقای پیراسته ساخته خواهدشد.

بر اساس اين گزارش، اعتباراین پروژه یک میلیاردوپانصدمیلیون تومان می باشدکه 800میلیون تومان آن توسط خيرمدرسه ساز پرداخت خواهدشد.

ساخت مدرسه 12کلاسه در زهک استان سيستان و بلوچستان

اخبار دنیای دیجیتال

label, , , , , , , , , , , , , ,

About the author