رویکرد مدارس غیر دولتی توجه به امر تهذیب در کنار ورزش و تحصیل

رویکرد مدارس غیر دولتی توجه به امر تهذیب در کنار ورزش و تحصیل

به گزارش مركز اطلاع رسانی و روابط عمومی وزارت آموزش و پرورش به نقل از سازمان مدارس غیر دولتی ، توسعه مشارکت های مردمی ، مرضیه گرد در بازدید از فعالیت های اولین مدرسه  ورزش المپیک 2020 شهرستان ملارد اظهاركرد :  پرداختن به ورزش می تواند نقش بسزایی  در پرورش روح و روان  دانش آموزان در کنار امر آموزش ایجاد نماید.

رئیس سازمان مدارس غیر دولتی ، توسعه مشاركت هاي مردمي و خانواده ضمن ابراز خرسندی از اینکه  اولین  مدرسه ورزش المپیک کشور توسط سازمان مدارس غیر دولتی  ودر منطقه ملارد تاسيس شد، تصريح كرد : رویکرد اصلی ما پشتیبانی از مدارس طبق فرمایشات مقام معظم رهبری است و امیدواریم که احداث این مدرسه الگویی برای توسعه مدارس ورزش در استانها و سراسری شدن ورزش همگانی توسط همین سفیران ورزش و سلامتی  باشد .

وي خاطرنشان كرد : ما با هماهنگی معاونت تربیت بدنی آموزش و پرورش و همیاری وهمکاری حوزه وزارت ورزش وجوانان درصدد توسعه این مدارس با کمک و سرمایه گذاری بخش های دولتی و غیر دولتی  از جمله شهرداری ها و دیگر دستگاه های علاقه مند به خدمت در آموزش وپرورش هستیم .

گرد افزود : ما ورزش را زیر بنای بسیاری از اقدامات بخش سلامت کشور می دانیم و معتقدیم که دانش آموزان ما نه تنها در حوزه های نظری بلکه در حوزه های هنری و ورزش هم نیازمند توجه هستند و این مدارس بستر مناسبی برای استعداد یابی و شکوفایی دانش آموزان علاقه مند و مستعد  طی یک دوره 12 ساله تحصیلی به منظور دستیابی به اهداف ورزش قهرمانی تربیت و آموزش می بینند.

رئیس سازمان مدارس غیر دولتی ، توسعه مشاركت هاي مردمي و خانواده به راهکاری حمایتی سازمان در جهت گسترش مدارس تخصصی بخصوص ورزش اشاره كرد و افزود : رویکرد ما تقویت  مدارس تخصصی همانند مدارس ورزش و هنر است و  در این راستا حمایت هاي اعتباري از اینگونه مدارس داشته ايم.

رویکرد مدارس غیر دولتی توجه به امر تهذیب در کنار ورزش و تحصیل

به گزارش مركز اطلاع رسانی و روابط عمومی وزارت آموزش و پرورش به نقل از سازمان مدارس غیر دولتی ، توسعه مشارکت های مردمی ، مرضیه گرد در بازدید از فعالیت های اولین مدرسه  ورزش المپیک 2020 شهرستان ملارد اظهاركرد :  پرداختن به ورزش می تواند نقش بسزایی  در پرورش روح و روان  دانش آموزان در کنار امر آموزش ایجاد نماید.

رئیس سازمان مدارس غیر دولتی ، توسعه مشاركت هاي مردمي و خانواده ضمن ابراز خرسندی از اینکه  اولین  مدرسه ورزش المپیک کشور توسط سازمان مدارس غیر دولتی  ودر منطقه ملارد تاسيس شد، تصريح كرد : رویکرد اصلی ما پشتیبانی از مدارس طبق فرمایشات مقام معظم رهبری است و امیدواریم که احداث این مدرسه الگویی برای توسعه مدارس ورزش در استانها و سراسری شدن ورزش همگانی توسط همین سفیران ورزش و سلامتی  باشد .

وي خاطرنشان كرد : ما با هماهنگی معاونت تربیت بدنی آموزش و پرورش و همیاری وهمکاری حوزه وزارت ورزش وجوانان درصدد توسعه این مدارس با کمک و سرمایه گذاری بخش های دولتی و غیر دولتی  از جمله شهرداری ها و دیگر دستگاه های علاقه مند به خدمت در آموزش وپرورش هستیم .

گرد افزود : ما ورزش را زیر بنای بسیاری از اقدامات بخش سلامت کشور می دانیم و معتقدیم که دانش آموزان ما نه تنها در حوزه های نظری بلکه در حوزه های هنری و ورزش هم نیازمند توجه هستند و این مدارس بستر مناسبی برای استعداد یابی و شکوفایی دانش آموزان علاقه مند و مستعد  طی یک دوره 12 ساله تحصیلی به منظور دستیابی به اهداف ورزش قهرمانی تربیت و آموزش می بینند.

رئیس سازمان مدارس غیر دولتی ، توسعه مشاركت هاي مردمي و خانواده به راهکاری حمایتی سازمان در جهت گسترش مدارس تخصصی بخصوص ورزش اشاره كرد و افزود : رویکرد ما تقویت  مدارس تخصصی همانند مدارس ورزش و هنر است و  در این راستا حمایت هاي اعتباري از اینگونه مدارس داشته ايم.

رویکرد مدارس غیر دولتی توجه به امر تهذیب در کنار ورزش و تحصیل

گوشی موبایل

label, , , , , , , , , , , , , ,

About the author