رویکرد حاکم بر سند تحول بنیادین فرهنگی و تربیتی است

رویکرد حاکم بر سند تحول بنیادین فرهنگی و تربیتی است

به گزارش مركز اطلاع رساني و روابط عمومي وزارت آموزش و پرورش به نقل از استان همدان، مهندس نوید ادهم در جمع روسا و معاونان آموزشی شهرستان ها، نواحی و مناطق استان همدان با تبریک سالروز میلاد باسعادت منجی عالم بشریت، امام زمان(عج)، بسط علم و دانش را از جمله مآموریت های منتظران واقعی ظهور دانست و خاطرنشان کرد:  زمینه های تحقق این مهم باید در بستر آموزش و پرورش فراهم شود.

نوید ادهم با بیان این که اخلاق گرایی و عقلانیت از ویژگی های عصر ظهور است، تصریح کرد: ما باید به دنبال تربیت نسلی باشیم که بتواند زمینه ساز ظهور باشد و این مهم در سند تحول بنیادین مورد تأکید قرار گرفته است.

وی مبانی نظری این سند را  آرمانی خواند و اظهار کرد: این یک حسن است که باید در جهت تبیین آن تلاش شود.

دبیرکل شورای عالی آموزش و پرورش با بیان این که  رویکرد حاکم بر سند تحول بنیادین در آموزش و پرورش فرهنگی و تربیتی است، افزود: این رویکرد باید مبنای برنامه ها و اقدامات قرار گیرد.

رویکرد حاکم بر سند تحول بنیادین فرهنگی و تربیتی است

به گزارش مركز اطلاع رساني و روابط عمومي وزارت آموزش و پرورش به نقل از استان همدان، مهندس نوید ادهم در جمع روسا و معاونان آموزشی شهرستان ها، نواحی و مناطق استان همدان با تبریک سالروز میلاد باسعادت منجی عالم بشریت، امام زمان(عج)، بسط علم و دانش را از جمله مآموریت های منتظران واقعی ظهور دانست و خاطرنشان کرد:  زمینه های تحقق این مهم باید در بستر آموزش و پرورش فراهم شود.

نوید ادهم با بیان این که اخلاق گرایی و عقلانیت از ویژگی های عصر ظهور است، تصریح کرد: ما باید به دنبال تربیت نسلی باشیم که بتواند زمینه ساز ظهور باشد و این مهم در سند تحول بنیادین مورد تأکید قرار گرفته است.

وی مبانی نظری این سند را  آرمانی خواند و اظهار کرد: این یک حسن است که باید در جهت تبیین آن تلاش شود.

دبیرکل شورای عالی آموزش و پرورش با بیان این که  رویکرد حاکم بر سند تحول بنیادین در آموزش و پرورش فرهنگی و تربیتی است، افزود: این رویکرد باید مبنای برنامه ها و اقدامات قرار گیرد.

رویکرد حاکم بر سند تحول بنیادین فرهنگی و تربیتی است

پرس نیوز

label, , , , , , , , , , , , , ,

About the author