رشد 30درصدی اعزام دانش آموزان به اردوی راهیان نور

رشد 30درصدی اعزام دانش آموزان به اردوی راهیان نور

به گزارش  مركز اطلاع رسانی وروابط عمومی  وزارت آموزش وپرورش  به نقل از استان خراسان شمالی براتعلی حاتمی درمراسم اولین گروه اعزام دانش آموزان خراسان شمالی به اردوی راهیان نوردربجنورد افزود:در سال 93، 4هزار و972 دانش آموزبه راهیان نور اعزام شدند که درسال 94 این آماربه 6هزار و653 نفررسید که نشان از رشد 30درصدی در اعزام ها مي باشد.

وی ادامه داد:برنامه ریزی شده است که امسال نیز 10 هزار و942 دانش آموز به اردوی راهیان نور اعزام شوند.

حاتمی بیان کرد: امروز 312 دانش آموز در قالب 8 دستگاه اتوبوس همراه 8 مربی و کمک مربی و8 روحانی ازشهرستان بجنورد به این سفرمعنوی اعزام شدند.

وی خطاب به دانش آموزان گفت: راویان آینده دفاع مقدس شما خواهید بود وادامه داد: باید دراین سفر معنوی تلاش کنید تا با شناختن عظمت وبزرگی ورشادت های شهدا آنهارابین آینده گان روایت کنید تا این میراث برای نسل های بعد نیز ماندگار باشد.

رشد 30درصدی اعزام دانش آموزان به اردوی راهیان نور

به گزارش  مركز اطلاع رسانی وروابط عمومی  وزارت آموزش وپرورش  به نقل از استان خراسان شمالی براتعلی حاتمی درمراسم اولین گروه اعزام دانش آموزان خراسان شمالی به اردوی راهیان نوردربجنورد افزود:در سال 93، 4هزار و972 دانش آموزبه راهیان نور اعزام شدند که درسال 94 این آماربه 6هزار و653 نفررسید که نشان از رشد 30درصدی در اعزام ها مي باشد.

وی ادامه داد:برنامه ریزی شده است که امسال نیز 10 هزار و942 دانش آموز به اردوی راهیان نور اعزام شوند.

حاتمی بیان کرد: امروز 312 دانش آموز در قالب 8 دستگاه اتوبوس همراه 8 مربی و کمک مربی و8 روحانی ازشهرستان بجنورد به این سفرمعنوی اعزام شدند.

وی خطاب به دانش آموزان گفت: راویان آینده دفاع مقدس شما خواهید بود وادامه داد: باید دراین سفر معنوی تلاش کنید تا با شناختن عظمت وبزرگی ورشادت های شهدا آنهارابین آینده گان روایت کنید تا این میراث برای نسل های بعد نیز ماندگار باشد.

رشد 30درصدی اعزام دانش آموزان به اردوی راهیان نور

خبرگزاری دانشگاه های کشور

label, , , , , , , , , , , , , ,

About the author