رشته نقاشی از کاردانش حذف نمی شود

رشته نقاشی از کاردانش حذف نمی شود

به گزارش مركزاطلاع رساني وروابط عمومي وزارت آموزش وپرورش، سیدمصطفی آذرکیش با اشاره به برخي نگراني  از احتمال حذف رشته نقاشی و تغییر عنوان رشته گرافیک افزود: از گذشته به روزآوری و تغییر عناوین رشته ها وجود داشته است البته ما رشته ای را حذف نمی کنیم بلکه سرفصل ها و محتوا را در برخی رشته ها به روز می کنیم.

وی افزود: آموزش نقاشی در شاخه کاردانش یا فنی و حرفه ای وجود خواهد داشت و شواری عالی آموزش و پرورش طی روزهای آینده عناوین رشته های نهایی شده را اعلام می کند.

مدیرکل دفتر آموزش‌های کاردانش وزارت آموزش و پرورش تاکید کرد: هنرمندان هنرهای تجمسی از این بابت نگرانی نداشته باشند البته تغییر رشته و عناونین همیشه با حساسیت جامعه رو به رو بوده است.

آذرکیش تصریح کرد: ۱۲۰۰ هنرجو رشته نقاشی در سراسر کشور وجود دارد و هفته آینده در جلسه شورای عالی آموزش و پرورش، تکلیف رشته نقاشی مشخص می شود و آن زمان جزییات را می توانیم اعلام کنیم

رشته نقاشی از کاردانش حذف نمی شود

به گزارش مركزاطلاع رساني وروابط عمومي وزارت آموزش وپرورش، سیدمصطفی آذرکیش با اشاره به برخي نگراني  از احتمال حذف رشته نقاشی و تغییر عنوان رشته گرافیک افزود: از گذشته به روزآوری و تغییر عناوین رشته ها وجود داشته است البته ما رشته ای را حذف نمی کنیم بلکه سرفصل ها و محتوا را در برخی رشته ها به روز می کنیم.

وی افزود: آموزش نقاشی در شاخه کاردانش یا فنی و حرفه ای وجود خواهد داشت و شواری عالی آموزش و پرورش طی روزهای آینده عناوین رشته های نهایی شده را اعلام می کند.

مدیرکل دفتر آموزش‌های کاردانش وزارت آموزش و پرورش تاکید کرد: هنرمندان هنرهای تجمسی از این بابت نگرانی نداشته باشند البته تغییر رشته و عناونین همیشه با حساسیت جامعه رو به رو بوده است.

آذرکیش تصریح کرد: ۱۲۰۰ هنرجو رشته نقاشی در سراسر کشور وجود دارد و هفته آینده در جلسه شورای عالی آموزش و پرورش، تکلیف رشته نقاشی مشخص می شود و آن زمان جزییات را می توانیم اعلام کنیم

رشته نقاشی از کاردانش حذف نمی شود

فروش بک لینک

اسکای نیوز

label, , , , , , , , , , , , , ,

About the author