ديدار وزير آموزش و پرورش با خانواده استاد مطهري

ديدار وزير آموزش و پرورش با خانواده استاد مطهري

به گزارش مركزاطلاع رساني وروابط عمومي وزارت آموزش و پرورش، شامگاه امروز وبه مناسبت سالروز شهادت مرتضي مطهري و آغازهفته بزرگداشت مقام معلم، علي اصغر فاني به همراه جمعي ازمعاونين ومديران ستادي وزارت آموزش وپرورش باحضور دربيت معظم شهيدمطهري با خانواده ايشان ديدار وگفتگو كرد.

ديدار وزير آموزش و پرورش با خانواده استاد مطهري

به گزارش مركزاطلاع رساني وروابط عمومي وزارت آموزش و پرورش، شامگاه امروز وبه مناسبت سالروز شهادت مرتضي مطهري و آغازهفته بزرگداشت مقام معلم، علي اصغر فاني به همراه جمعي ازمعاونين ومديران ستادي وزارت آموزش وپرورش باحضور دربيت معظم شهيدمطهري با خانواده ايشان ديدار وگفتگو كرد.

ديدار وزير آموزش و پرورش با خانواده استاد مطهري

آپدیت نود 32 کامپیوتر

آهنگ جدید

label, , , , , , , , , , , , , ,

About the author