دستگیری 730 سارق به عنف و کیف قاپ در 2 ماهه ابتدایی سال جاری

دستگیری 730 سارق به عنف و کیف قاپ در 2 ماهه ابتدایی سال جاری
فرمانده انتظامی تهران بزرگ از عملیات های ضربتی ماموران پلیس پایتخت برای دستگیری بیش از 700 سارق به عنف و کیف قاپ از ابتدای سال جاری تا کنون در سطح شهر تهران خبر داد.

دستگیری 730 سارق به عنف و کیف قاپ در 2 ماهه ابتدایی سال جاری

فرمانده انتظامی تهران بزرگ از عملیات های ضربتی ماموران پلیس پایتخت برای دستگیری بیش از 700 سارق به عنف و کیف قاپ از ابتدای سال جاری تا کنون در سطح شهر تهران خبر داد.
دستگیری 730 سارق به عنف و کیف قاپ در 2 ماهه ابتدایی سال جاری

مرکز فیلم

label, , , , , , , , , , , , , ,

About the author