در دفاع مقدس، بسيجيان بي هيچ منّتي از كشور دفاع كردند

در دفاع مقدس، بسيجيان بي هيچ منّتي از كشور دفاع كردند

به گزارش مركز اطلاع رساني و روابط عمومي وزارت آموزش و پرورش ،  عصر امروز علي اصغر فاني در جمع فرماندهان پايگاه هاي بسيج حوزه ستادي كه در ساختمان شهيد رجايي برگزار شد؛ گفت: به فرموده امام خميني «ره» آزادي خرمشهر، آزادي سرزمين نبود، بلكه پيروزي ارزش ها بود.

وي افزود: در طول تاريخ ، جنگ هاي بسياري در كشور رخ داده كه در هر كدام قسمتي از خاك كشور جدا شده ، اما تنها جنگي كه حتي يك ميلي متر از خاك كشور را از دست نداديم دفاع مقدس بود.

فاني در ادامه گفت: نقش امروز آموزش و پرورش پاسداري از خون شهدا و ترويج فرهنگ ايثار و شهادت است كه اميدوارم اين صلاحيت را داشته باشيم.

وزير ‌آموزش و پرورش افزود: ترويج همين فرهنگ  ایثار وشهادت توسط آموزش و پرورش در اوايل انقلاب بود كه آن همه بسيجي به جبهه رفتند و از اسلام دفاع كردند.

وي افزود: درست است  كه درزمان جنگ تمام نيروهاي نظامي ازكشور دفاع كردند ، اما نقش بسيجیان بسيار چشمگير بود و بي هيچ منتي از كشور دفاع  می کردند.

وزير آموزش و پرورش از سازمان بسيج فرهنگيان خواست، تكاليفي را براي بسيجيان در آ‌موزش و پرورش مشخص كند و انجام آن را پي گيري كند.

فاني گفت: در حلقه هاي صالحين بايد بازتعريفي از خودمان داشته باشيم و اگر اين كار را انجام دهيم وظيفه مان را نسبت به انقلاب اسلامي و شهدا انجام داده ايم.

وی افزود: بزرگ ترين سرمايه هر كشور نيروي انساني است و این سرمایه در اختيار ما قرار دارد که باید قدر آن را بدانیم.وهمانطور که رهبر انقلاب در سخنرانی اخیرشان در جمع فرهنگیان فرمودند باید قدر این فرصت را بدانیم.

در دفاع مقدس، بسيجيان بي هيچ منّتي از كشور دفاع كردند

به گزارش مركز اطلاع رساني و روابط عمومي وزارت آموزش و پرورش ،  عصر امروز علي اصغر فاني در جمع فرماندهان پايگاه هاي بسيج حوزه ستادي كه در ساختمان شهيد رجايي برگزار شد؛ گفت: به فرموده امام خميني «ره» آزادي خرمشهر، آزادي سرزمين نبود، بلكه پيروزي ارزش ها بود.

وي افزود: در طول تاريخ ، جنگ هاي بسياري در كشور رخ داده كه در هر كدام قسمتي از خاك كشور جدا شده ، اما تنها جنگي كه حتي يك ميلي متر از خاك كشور را از دست نداديم دفاع مقدس بود.

فاني در ادامه گفت: نقش امروز آموزش و پرورش پاسداري از خون شهدا و ترويج فرهنگ ايثار و شهادت است كه اميدوارم اين صلاحيت را داشته باشيم.

وزير ‌آموزش و پرورش افزود: ترويج همين فرهنگ  ایثار وشهادت توسط آموزش و پرورش در اوايل انقلاب بود كه آن همه بسيجي به جبهه رفتند و از اسلام دفاع كردند.

وي افزود: درست است  كه درزمان جنگ تمام نيروهاي نظامي ازكشور دفاع كردند ، اما نقش بسيجیان بسيار چشمگير بود و بي هيچ منتي از كشور دفاع  می کردند.

وزير آموزش و پرورش از سازمان بسيج فرهنگيان خواست، تكاليفي را براي بسيجيان در آ‌موزش و پرورش مشخص كند و انجام آن را پي گيري كند.

فاني گفت: در حلقه هاي صالحين بايد بازتعريفي از خودمان داشته باشيم و اگر اين كار را انجام دهيم وظيفه مان را نسبت به انقلاب اسلامي و شهدا انجام داده ايم.

وی افزود: بزرگ ترين سرمايه هر كشور نيروي انساني است و این سرمایه در اختيار ما قرار دارد که باید قدر آن را بدانیم.وهمانطور که رهبر انقلاب در سخنرانی اخیرشان در جمع فرهنگیان فرمودند باید قدر این فرصت را بدانیم.

در دفاع مقدس، بسيجيان بي هيچ منّتي از كشور دفاع كردند

عکس

label, , , , , , , , , , , , , ,

About the author