« دانش آشتياني» با 157 راي به كابينه تدبيرواميد پيوست

« دانش آشتياني» با 157 راي به كابينه تدبيرواميد پيوست

به گزارش مركزاطلاع رساني و روابط عمومي وزارت آموزش وپرورش، در جلسه علنی امروز بررسی صلاحیت و رای اعتماد مجلس به وزیران پیشنهادی آموزش وپرورش، ورزش و جوانان و فرهنگ وارشاداسلامي در دستور کار نمایندگان قرار گرفت و بعد از سخنان رئیس جمهور در معرفی 3 وزیر و اظهارات نمایندگان موافق و مخالف و ارائه برنامه ها از سوی وزیران پیشنهادی ، برای کسب رای اعتماد از نمایندگان مجلس رای گیری به عمل آمد.

بر این اساس؛ فخرالدين احمدي دانش آشتياني وزیر پیشنهادی آموزش و پرورش  با كسب 157 رای موافق 111 رای مخالف و 6 رای ممتنع از مجموع 274 رای به عنوان وزيرآموزش وپرورش از مجلس شورای اسلامی رای اعتماد گرفتند.

 

« دانش آشتياني» با 157 راي به كابينه تدبيرواميد پيوست

به گزارش مركزاطلاع رساني و روابط عمومي وزارت آموزش وپرورش، در جلسه علنی امروز بررسی صلاحیت و رای اعتماد مجلس به وزیران پیشنهادی آموزش وپرورش، ورزش و جوانان و فرهنگ وارشاداسلامي در دستور کار نمایندگان قرار گرفت و بعد از سخنان رئیس جمهور در معرفی 3 وزیر و اظهارات نمایندگان موافق و مخالف و ارائه برنامه ها از سوی وزیران پیشنهادی ، برای کسب رای اعتماد از نمایندگان مجلس رای گیری به عمل آمد.

بر این اساس؛ فخرالدين احمدي دانش آشتياني وزیر پیشنهادی آموزش و پرورش  با كسب 157 رای موافق 111 رای مخالف و 6 رای ممتنع از مجموع 274 رای به عنوان وزيرآموزش وپرورش از مجلس شورای اسلامی رای اعتماد گرفتند.

 

« دانش آشتياني» با 157 راي به كابينه تدبيرواميد پيوست

اتوبیوگرافی

label, , , , , , , , , , , , ,

About the author