داعش خواستار انجام عملیات تروریستی در روسیه شد

داعش خواستار انجام عملیات تروریستی در روسیه شد
داعش در ویدئویی جدید از اعضایش خواسته در کشور روسیه عملیات تروریستی انجام دهند.

داعش خواستار انجام عملیات تروریستی در روسیه شد

داعش در ویدئویی جدید از اعضایش خواسته در کشور روسیه عملیات تروریستی انجام دهند.
داعش خواستار انجام عملیات تروریستی در روسیه شد

دانلود نرم افزار جدید

label, , , , , , , , , , , , , ,

About the author