حضور دو هزار و 700 روحاني شاغل در آموزش پرورش

حضور دو هزار و 700 روحاني شاغل در آموزش پرورش

به گزارش مركزاطلاع رساني وروابط عمومي وزارت آموزش و پرورش به نقل از استان خراسان رضوي ، مجتبي ملكي در دهمين نشست آموزشي ترويجي سالانه دبيران كميته هاي ستادي و استاني آموزش و پرورش و مديران حوزه هاي علميه كشور گفت: حضور دو هزار و 700 روحاني شاغل در آموزش پرورش ظرفيت بزرگي است كه بايد براي اهداف مشترك مورد استفاده قرار گيرد.

حجت الاسلام و المسلمين مجتبي ملكي افزود: تثبيت جايگاه همكاري حوزه هاي علميه و آموزش و پرورش بايد بگونه اي باشد كه با جا به جايي افراد دستخوش تغيير نشود.

وي ادامه داد: 43 درصد برنامه سند تحول بنيادين در آموزش و پرورش ظرفيت همكاري با حوزه هاي علميه را دارد و ضروري است در ميدان عمل شاهد تحقق آنها باشيم.

وي ادامه داد: ميزگرد با حضور معاونان وزارت آموزش و پرورش در بخش هاي مختلف و همچنين مديران و معاونان حوزه هاي علميه همراه با تشكيل كارگروههاي تخصصي از برنامه هاي اين نشست است.

حضور دو هزار و 700 روحاني شاغل در آموزش پرورش

به گزارش مركزاطلاع رساني وروابط عمومي وزارت آموزش و پرورش به نقل از استان خراسان رضوي ، مجتبي ملكي در دهمين نشست آموزشي ترويجي سالانه دبيران كميته هاي ستادي و استاني آموزش و پرورش و مديران حوزه هاي علميه كشور گفت: حضور دو هزار و 700 روحاني شاغل در آموزش پرورش ظرفيت بزرگي است كه بايد براي اهداف مشترك مورد استفاده قرار گيرد.

حجت الاسلام و المسلمين مجتبي ملكي افزود: تثبيت جايگاه همكاري حوزه هاي علميه و آموزش و پرورش بايد بگونه اي باشد كه با جا به جايي افراد دستخوش تغيير نشود.

وي ادامه داد: 43 درصد برنامه سند تحول بنيادين در آموزش و پرورش ظرفيت همكاري با حوزه هاي علميه را دارد و ضروري است در ميدان عمل شاهد تحقق آنها باشيم.

وي ادامه داد: ميزگرد با حضور معاونان وزارت آموزش و پرورش در بخش هاي مختلف و همچنين مديران و معاونان حوزه هاي علميه همراه با تشكيل كارگروههاي تخصصي از برنامه هاي اين نشست است.

حضور دو هزار و 700 روحاني شاغل در آموزش پرورش

دانلود ایمو برای گوشی

label, , , , , , , , , , , , , ,

About the author