حرکت به سمت استقرار نظام جامع برنامه‌ریزی در استان‌ها و مناطق آموزش و پرورش در سال ۹۵

حرکت به سمت استقرار نظام جامع برنامه‌ریزی در استان‌ها و مناطق آموزش و پرورش در سال ۹۵

به گزارش مركز اطلاع رساني و روابط عمومي وزارت آموزش و پرورش ، محمدحسین سلیمی جهرمی در خصوص مهمترین سیاست‌های کاری مرکز برنامه ریزی منابع انسانی در سال 95، اظهاركرد : قبل از نوروز سمینار مدیران کل استان‌ها برگزار شد که در آن وزیر آموزش و پرورش سیاست‌های کلی وزارتخانه را ابلاغ کرد که ما نیز ذیل آن سیاست‌گذاری‌ها کارها را انجام می‌دهیم.

وی در خصوص دستاوردهای حوزه کاری خود در سال 94، تصريح كرد : در محدوده مرکز برنامه‌ریزی منابع انسانی، بحث ساماندهی منابع انسانی وجود داشته است و در حوزه فناوری اطلاعات، توسعه سیستم‌های اداری و تعاملات و یکپارچه‌سازی وجود داشته که بخش عمده‌ای از آنها انجام شد، در حوزه پرسنلی و مالی تقریباً کار نهایی می‌شود و در حوزه دانش‌آموزی نیز سال گذشته کار شروع شده است و در سال 95 یکپارچه‌سازی آن انجام می‌شود.

رئیس مرکز برنامه‌ریزی منابع انسانی و فناوري اطلاعات وزارت آموزش و پرورش تصریح کرد: در سال 94 نظام جامع برنامه‌ریزی که تدوین شده بود در حوزه ستادی اجرایی شد و در سال 95 به سمت استقرار نظام جامع برنامه‌ریزی در استان‌ها و مناطق اقدام خواهد شد.

سليمي جهرمي با تبریک سال نو به فرهنگیان و آرزوی سال پرخیر و برکت برای آنها خاطرنشان کرد: شرایط آموزش و پرورش شرایط خاصی در کشور است و توقع داریم با توجه به استقرار ساختار جدید ‌آموزشی و نظام «3_3_6» و اجرای سند تحول بنیادین، بیشترین نقش را معلمان در این مسیر ایفا کنند.

حرکت به سمت استقرار نظام جامع برنامه‌ریزی در استان‌ها و مناطق آموزش و پرورش در سال ۹۵

به گزارش مركز اطلاع رساني و روابط عمومي وزارت آموزش و پرورش ، محمدحسین سلیمی جهرمی در خصوص مهمترین سیاست‌های کاری مرکز برنامه ریزی منابع انسانی در سال 95، اظهاركرد : قبل از نوروز سمینار مدیران کل استان‌ها برگزار شد که در آن وزیر آموزش و پرورش سیاست‌های کلی وزارتخانه را ابلاغ کرد که ما نیز ذیل آن سیاست‌گذاری‌ها کارها را انجام می‌دهیم.

وی در خصوص دستاوردهای حوزه کاری خود در سال 94، تصريح كرد : در محدوده مرکز برنامه‌ریزی منابع انسانی، بحث ساماندهی منابع انسانی وجود داشته است و در حوزه فناوری اطلاعات، توسعه سیستم‌های اداری و تعاملات و یکپارچه‌سازی وجود داشته که بخش عمده‌ای از آنها انجام شد، در حوزه پرسنلی و مالی تقریباً کار نهایی می‌شود و در حوزه دانش‌آموزی نیز سال گذشته کار شروع شده است و در سال 95 یکپارچه‌سازی آن انجام می‌شود.

رئیس مرکز برنامه‌ریزی منابع انسانی و فناوري اطلاعات وزارت آموزش و پرورش تصریح کرد: در سال 94 نظام جامع برنامه‌ریزی که تدوین شده بود در حوزه ستادی اجرایی شد و در سال 95 به سمت استقرار نظام جامع برنامه‌ریزی در استان‌ها و مناطق اقدام خواهد شد.

سليمي جهرمي با تبریک سال نو به فرهنگیان و آرزوی سال پرخیر و برکت برای آنها خاطرنشان کرد: شرایط آموزش و پرورش شرایط خاصی در کشور است و توقع داریم با توجه به استقرار ساختار جدید ‌آموزشی و نظام «3_3_6» و اجرای سند تحول بنیادین، بیشترین نقش را معلمان در این مسیر ایفا کنند.

حرکت به سمت استقرار نظام جامع برنامه‌ریزی در استان‌ها و مناطق آموزش و پرورش در سال ۹۵

خرید بک لینک
label, , , , , , , , , , , , , ,

About the author