ثبت نام بيش از 12ميليون و 600 هزار دانش آموز در سامانه سناد تا پايان امروز

ثبت نام بيش از 12ميليون و 600 هزار دانش آموز در سامانه سناد تا پايان امروز

به گزارش مركز اطلاع رساني و روابط عمومي وزارت آموزش وپرورش، اسفنديار چهاربند با بيان اينكه تاكنون 12ميليون و 602  هزار و 214 دانش آموز در سامانه سناد ثبت نام شده اند ، گفت: از اين تعداد 102 هزار و 763 نوآموز در دوره پيش دبستاني، 7 ميليون و446 هزار و 917 دانش آموز در مقطع ابتدايي ، 3 ميليون و7 هزار و 584 دانش آموز در متوسطه دوره اول ، يك ميليون و998 هزار و 607 دانش آموز در دوره دوم متوسطه و 46 هزار و 343 دانش آموز درمدارس استثنايي ثبت نام شده اند.

وي ادامه داد: در دوره دوم متوسطه 797 هزار و 792 در پايه دهم ثبت نام كرده اند كه 12 و 4 دهم درصد در رشته رياضي، 31 و 8 دهم درصد در رشته تجربي، 23 و5 دهم درصد در رشته انساني و 5 دهم درصد در رشته معارف ثبت نام كرده اند.

چهاربند خاطرنشان كرد: در شاخه فني و حرفه اي 138 هزار و301  دانش آموز معادل 17 و 34 صدم درصد و در رشته كاردانش 114 هزار و 622 دانش آموز معادل 14 و 4 دهم درصد ثبت نام شده اند.

ثبت نام بيش از 12ميليون و 600 هزار دانش آموز در سامانه سناد تا پايان امروز

به گزارش مركز اطلاع رساني و روابط عمومي وزارت آموزش وپرورش، اسفنديار چهاربند با بيان اينكه تاكنون 12ميليون و 602  هزار و 214 دانش آموز در سامانه سناد ثبت نام شده اند ، گفت: از اين تعداد 102 هزار و 763 نوآموز در دوره پيش دبستاني، 7 ميليون و446 هزار و 917 دانش آموز در مقطع ابتدايي ، 3 ميليون و7 هزار و 584 دانش آموز در متوسطه دوره اول ، يك ميليون و998 هزار و 607 دانش آموز در دوره دوم متوسطه و 46 هزار و 343 دانش آموز درمدارس استثنايي ثبت نام شده اند.

وي ادامه داد: در دوره دوم متوسطه 797 هزار و 792 در پايه دهم ثبت نام كرده اند كه 12 و 4 دهم درصد در رشته رياضي، 31 و 8 دهم درصد در رشته تجربي، 23 و5 دهم درصد در رشته انساني و 5 دهم درصد در رشته معارف ثبت نام كرده اند.

چهاربند خاطرنشان كرد: در شاخه فني و حرفه اي 138 هزار و301  دانش آموز معادل 17 و 34 صدم درصد و در رشته كاردانش 114 هزار و 622 دانش آموز معادل 14 و 4 دهم درصد ثبت نام شده اند.

ثبت نام بيش از 12ميليون و 600 هزار دانش آموز در سامانه سناد تا پايان امروز

قدیر نیوز

label, , , , , , , , , , , , , ,

About the author