ثبت نام بيش از 12ميليون و 18 هزار دانش آموز در سامانه سناد تا پايان امروز

ثبت نام بيش از 12ميليون و 18 هزار دانش آموز در سامانه سناد تا پايان امروز

به گزارش مركز اطلاع رساني و روابط عمومي وزارت آموزش وپرورش، اسفنديار چهاربند با بيان اينكه تاكنون 12ميليون و 18 هزار و 731 دانش آموز در سامانه سناد ثبت نام شده اند ، گفت: از اين تعداد 20 هزار و 194 نوآموز در دوره پيش دبستاني، 7 ميليون و344 هزار و 495 دانش آموز در مقطع ابتدايي ، 2 ميليون و821 هزار و 415 دانش آموز در متوسطه دوره اول و يك ميليون و832 هزار و 627 دانش آموز  در دوره دوم متوسطه ثبت نام شده اند.

وي ادامه داد: در دوره دوم متوسطه 714 هزار و 293 در پايه دهم ثبت نام كرده اند كه 13 و يك دهم درصد در رشته رياضي، 33 و 6 دهم درصد رشته تجربي، 23 و7 دهم درصد در رشته انساني و 6 دهم درصد در رشته معارف ثبت نام كرده اند.

چهاربند خاطرنشان كرد: در شاخه فني و حرفه اي 123 هزار و929 دانش آموز معادل 17 و 35 صدم درصد و در رشته كاردانش 82 هزار و 992 دانش آموز معادل 11 و 6 دهم درصد ثبت نام شده اند.

ثبت نام بيش از 12ميليون و 18 هزار دانش آموز در سامانه سناد تا پايان امروز

به گزارش مركز اطلاع رساني و روابط عمومي وزارت آموزش وپرورش، اسفنديار چهاربند با بيان اينكه تاكنون 12ميليون و 18 هزار و 731 دانش آموز در سامانه سناد ثبت نام شده اند ، گفت: از اين تعداد 20 هزار و 194 نوآموز در دوره پيش دبستاني، 7 ميليون و344 هزار و 495 دانش آموز در مقطع ابتدايي ، 2 ميليون و821 هزار و 415 دانش آموز در متوسطه دوره اول و يك ميليون و832 هزار و 627 دانش آموز  در دوره دوم متوسطه ثبت نام شده اند.

وي ادامه داد: در دوره دوم متوسطه 714 هزار و 293 در پايه دهم ثبت نام كرده اند كه 13 و يك دهم درصد در رشته رياضي، 33 و 6 دهم درصد رشته تجربي، 23 و7 دهم درصد در رشته انساني و 6 دهم درصد در رشته معارف ثبت نام كرده اند.

چهاربند خاطرنشان كرد: در شاخه فني و حرفه اي 123 هزار و929 دانش آموز معادل 17 و 35 صدم درصد و در رشته كاردانش 82 هزار و 992 دانش آموز معادل 11 و 6 دهم درصد ثبت نام شده اند.

ثبت نام بيش از 12ميليون و 18 هزار دانش آموز در سامانه سناد تا پايان امروز

عکس

label, , , , , , , , , , , , , ,

About the author