توزیع، متوازن رشته ها با اولویت رشته های فنی و مهارتی در استان یک ضرورت است

توزیع، متوازن رشته ها با اولویت رشته های فنی و مهارتی در استان یک ضرورت است

به گزارش مركز اطلاع رساني و روابط عمومي وزارت آموزش و پرورش به نقل از استان خراسان جنوبی، عباس لامعی در اولین کنگره هدایت تحصیلی دانش آموزان استانکه در سالن امام علی(ع) مجتمع فرهنگی غدیر بیرجند برگزار شد، تصریح کرد: انتخاب صحیح رشته تحصیلی دبیرستانی می تواند گام بلندی برای انتخاب رشته دانشگاهی و انتخاب شغل آینده دانش آموزان باشد.

وی، با اشاره به انتقال موضوع هدایت تحصیلی از متوسطه دوره دوم به دوره اول، اظهار کرد: باید در مراکز مشاوره برلزوم اهمیت رشته های فنی و مهارتی و ایجاد گرایش های لازم در دانش آموزان پایه نهم تأکید شود.

مدیر کل آموزش و پرورش استان خراسان جنوبی، از شرکت بیش از 11 هزار دانش آموز پایه نهم در فرایند هدایت تحصیلی در سال تحصیلی جاری خبر داد و افزود: بررسی موانع و مشکلات احتمالی برنامه هدایت تحصیلی، بررسی موانع و مشکلات اجنماعی آن و بررسی تغیرات به وجود آمده در آیین نامه هدایت تحصیلی از جمله مهم ترین اهداف برگزاری این کنگره به شمار می رود.

لامعی تأکید کرد: در حال حاضر18 هزار مشاور در کشور فعالیت می کنند که از این تعداد 230 نفر از مشاورین استان در بحث هدایت تحصیلی دانش آموزان فعالیت دارند.

توزیع، متوازن رشته ها با اولویت رشته های فنی و مهارتی در استان یک ضرورت است

به گزارش مركز اطلاع رساني و روابط عمومي وزارت آموزش و پرورش به نقل از استان خراسان جنوبی، عباس لامعی در اولین کنگره هدایت تحصیلی دانش آموزان استانکه در سالن امام علی(ع) مجتمع فرهنگی غدیر بیرجند برگزار شد، تصریح کرد: انتخاب صحیح رشته تحصیلی دبیرستانی می تواند گام بلندی برای انتخاب رشته دانشگاهی و انتخاب شغل آینده دانش آموزان باشد.

وی، با اشاره به انتقال موضوع هدایت تحصیلی از متوسطه دوره دوم به دوره اول، اظهار کرد: باید در مراکز مشاوره برلزوم اهمیت رشته های فنی و مهارتی و ایجاد گرایش های لازم در دانش آموزان پایه نهم تأکید شود.

مدیر کل آموزش و پرورش استان خراسان جنوبی، از شرکت بیش از 11 هزار دانش آموز پایه نهم در فرایند هدایت تحصیلی در سال تحصیلی جاری خبر داد و افزود: بررسی موانع و مشکلات احتمالی برنامه هدایت تحصیلی، بررسی موانع و مشکلات اجنماعی آن و بررسی تغیرات به وجود آمده در آیین نامه هدایت تحصیلی از جمله مهم ترین اهداف برگزاری این کنگره به شمار می رود.

لامعی تأکید کرد: در حال حاضر18 هزار مشاور در کشور فعالیت می کنند که از این تعداد 230 نفر از مشاورین استان در بحث هدایت تحصیلی دانش آموزان فعالیت دارند.

توزیع، متوازن رشته ها با اولویت رشته های فنی و مهارتی در استان یک ضرورت است

بک لینک رنک 1
label, , , , , , , , , , , , , ,

About the author