تنبیه دانش آموز کرمانی در فضای مجازی

تنبیه دانش آموز کرمانی در فضای مجازی

به گزارش مرکز اطلاع رسانی و روابط عمومی وزارت آموزش و پرورش، محمد محسن بیگی اظهار کرد: پرداخت نکردن پول کتاب در برخی مناطق، محدود به یک دانش آموز نیست و حدود چهار هزار دانش آموز در شهرستان رودبارجنوب در سال تحصیلی جاری پول کتاب های درسی خود را پرداخت نکرده اند.

وی با اشاره به شرایط اقتصادی شهرستان های جنوب استان کرمان اظهار کرد: پرداخت هزینه های کمک به مدرسه در این مناطق به هیچ عنوان کاربرد ندارد.
محسن بیگی با تکذیبخبر تنبیه دانش آموز شهرستان رودبار به دلیل فقر مالی و ناتوانی در کمک به مدرسه یا پرداخت نکردن هزینه کتاب های درسی گفت: این موضوع از اساس اشتباه است و مدیران مدارس این مناطق ۱۰۰ میلیون تومان پول کتاب به شرکت چاپ و نشر کتاب بدهکار هستند.
مدیرکل آموزش و پرورش استان کرمان با بیان اینکه همه دانش آموزان منطقه رودبارجنوب و سایر مناطق استان کرمان کتاب های درسی خود را دریافت کرده اند افزود: هیچ دانش آموزی در بدو آغاز سال تحصیلی بدون کتاب نمانده است.
وی با بیان اینکه برخی اخبار به صورت اشتباه انتشار پیدا می کند تصریح کرد: اداره کل آموزش و پرورش استان با کمک خیرین در منطقه رودبارجنوب و سایر مناطق محروم اقدام به خرید کفش و لباس کرده است.
محسن بیگی افزود: یکی از خیران در سال جاری ۱۳ میلیون تومان را به منظور خرید کتاب، لوازم التحریر و سایر ملزومات تحصیل دانش آموزان در اختیار آموزش و پرورش استان کرمان گذارده است.
وی تصریح کرد: بازرسان اداره کل آموزش و پرورش استان برای بررسی صحت خبر تنبیه دانش آموز به این مدرسه مراجعه کرده اند و این خبر بر اساس اطلاعات موجود تکذیب می شود.

مدیر کل آموزش و پرورش کرمان، از رسانه ها خواست در انتشار اخبار جانب انصاف را رعایت کنند و تا از صحت مطلبی مطمئن نشده اند اقدام به نشر آن نکنند.
محسن بیگی ادامه داد: انتشار اخبار غیر واقع، خیانت به افکار عمومی است و ذهن جامعه را مخدوش و برای بیگانگان خوراک مهیا می کند.
گفتنی است، شهرستان رودبارجنوب در ۳۵۰ کیلومتری جنوب مرکز استان قرار دارد.

تنبیه دانش آموز کرمانی در فضای مجازی

به گزارش مرکز اطلاع رسانی و روابط عمومی وزارت آموزش و پرورش، محمد محسن بیگی اظهار کرد: پرداخت نکردن پول کتاب در برخی مناطق، محدود به یک دانش آموز نیست و حدود چهار هزار دانش آموز در شهرستان رودبارجنوب در سال تحصیلی جاری پول کتاب های درسی خود را پرداخت نکرده اند.

وی با اشاره به شرایط اقتصادی شهرستان های جنوب استان کرمان اظهار کرد: پرداخت هزینه های کمک به مدرسه در این مناطق به هیچ عنوان کاربرد ندارد.
محسن بیگی با تکذیبخبر تنبیه دانش آموز شهرستان رودبار به دلیل فقر مالی و ناتوانی در کمک به مدرسه یا پرداخت نکردن هزینه کتاب های درسی گفت: این موضوع از اساس اشتباه است و مدیران مدارس این مناطق ۱۰۰ میلیون تومان پول کتاب به شرکت چاپ و نشر کتاب بدهکار هستند.
مدیرکل آموزش و پرورش استان کرمان با بیان اینکه همه دانش آموزان منطقه رودبارجنوب و سایر مناطق استان کرمان کتاب های درسی خود را دریافت کرده اند افزود: هیچ دانش آموزی در بدو آغاز سال تحصیلی بدون کتاب نمانده است.
وی با بیان اینکه برخی اخبار به صورت اشتباه انتشار پیدا می کند تصریح کرد: اداره کل آموزش و پرورش استان با کمک خیرین در منطقه رودبارجنوب و سایر مناطق محروم اقدام به خرید کفش و لباس کرده است.
محسن بیگی افزود: یکی از خیران در سال جاری ۱۳ میلیون تومان را به منظور خرید کتاب، لوازم التحریر و سایر ملزومات تحصیل دانش آموزان در اختیار آموزش و پرورش استان کرمان گذارده است.
وی تصریح کرد: بازرسان اداره کل آموزش و پرورش استان برای بررسی صحت خبر تنبیه دانش آموز به این مدرسه مراجعه کرده اند و این خبر بر اساس اطلاعات موجود تکذیب می شود.

مدیر کل آموزش و پرورش کرمان، از رسانه ها خواست در انتشار اخبار جانب انصاف را رعایت کنند و تا از صحت مطلبی مطمئن نشده اند اقدام به نشر آن نکنند.
محسن بیگی ادامه داد: انتشار اخبار غیر واقع، خیانت به افکار عمومی است و ذهن جامعه را مخدوش و برای بیگانگان خوراک مهیا می کند.
گفتنی است، شهرستان رودبارجنوب در ۳۵۰ کیلومتری جنوب مرکز استان قرار دارد.

تنبیه دانش آموز کرمانی در فضای مجازی

عکس جدید اینستاگرام

label, , , , , , , , , , , , , ,

About the author