تناقض ادعای ایجاد اشتغال با کاهش ظرفیت بنگاه‌های اقتصادی/ کاهش ۱۸۷ درصدی قدرت خرید کارگران از سال ۸۸

تناقض ادعای ایجاد اشتغال با کاهش ظرفیت بنگاه‌های اقتصادی/ کاهش ۱۸۷ درصدی قدرت خرید کارگران از سال ۸۸
مشاور مجمع نمایندگان کارگران ایران با اعلام این خبر که از سال ۸۸ قدرت خرید کارگران ۱۸۷ درصد کاهش پیدا کرده است، گفت: ادعای اینکه در دو سال گذشته شغلی در کشور ایجاد شده، با کاهش ظرفیت بنگاه‌ها و تعطیلی آنها در تضاد است.

تناقض ادعای ایجاد اشتغال با کاهش ظرفیت بنگاه‌های اقتصادی/ کاهش ۱۸۷ درصدی قدرت خرید کارگران از سال ۸۸

مشاور مجمع نمایندگان کارگران ایران با اعلام این خبر که از سال ۸۸ قدرت خرید کارگران ۱۸۷ درصد کاهش پیدا کرده است، گفت: ادعای اینکه در دو سال گذشته شغلی در کشور ایجاد شده، با کاهش ظرفیت بنگاه‌ها و تعطیلی آنها در تضاد است.
تناقض ادعای ایجاد اشتغال با کاهش ظرفیت بنگاه‌های اقتصادی/ کاهش ۱۸۷ درصدی قدرت خرید کارگران از سال ۸۸

خرید بک لینک label, , , , , , , , , , , , , ,

About the author