تعهد يك هزار ميلياردتوماني خيرين در مدرسه سازي

تعهد يك هزار ميلياردتوماني خيرين در مدرسه سازي

به گزارش مركز اطلاع رساني و روابط عمومي وزارت آموزش وپرورش،  پيش از ظهر امروز علي اصغر فاني در اختتاميه هجدهمين جشنواره خيرين مدرسه كه در سالن همايش هاي بين المللي صدا و سيما برگزار شد، اظهار كرد: در بازه زماني يازدهم ارديبهشت ماه تا يازدهم خرداد ماه جشنواره خيرين مدرسه ساز در استان تهران و در ديگر استان هاي كشور برگزار شده است كه همكاري خوب استانداران در حركت مردمي بسيار خوب و قابل تقدير است .

وي با بيان اينكه از ابتداي پيروزي انقلاب اسلامي خيرين به طور ميانگين روزانه 7 كلاس درس ساخته اند تصريح كرد: از مجموع 500 هزاركلاس درس آموزش وپرورش  بيش از يك صد هزار كلاس درس آن با مشاركت خيرين ساخته شده و در اين كلاس ها بيش از 2 ونيم ميليون دانش آموز تحصيل مي كنند كه اين امر با قيات الصالحات خيرين هم در زمان حيات و هم در زمان فوتشان خواهد بود.

عضو كابينه تدبير و اميد ادامه داد: خيرين مي تواند در امر مدرسه سازي ، مدرسه ياري و مدرسه داري آموزش وپرورش را ياري كنند و اين درحالي است كه دولت نيز به آموزش و پرورش عنايت خاص داشته است .

وي با بيان اينكه آموزش و پرورش چه به لحاظ كمي و چه به لحاظ كيفي گسترده ترين نهاد كشور است خاطرنشان كرد: مديريت 105 هزار مدرسه رسيدگي به وضعيت تحصيلي  بيش از 13 ميليون دانش آموز و پرداختن به امور قريب به يك ميليون فرهنگي تنها از عهده يك وزارتخانه بر نمي آيد و همه مردم بايد به آموزش و پرورش در اين امر كمك كنند .

فاني توسعه مشاركت ها را يكي از سياست هاي جدي آموزش و پرورش دولت يازدهم عنوان كرد و افزود: حضور خيرين مدرسه ساز، مدرسه يار و مدرسه دار يكي از مصاديق  توسعه مشاركت در آموزش وپرورش است و در اين شرايط بايد اعلام كرد كه يك سوم فضاهاي آموزشي كشور در مقابل بلاياي طبيعي مانند، زلزله مقاوم نيست  و  حضور خيرين و دولت مي تواند اين مشكل آموزش و پرورش را حل كند.

گفتني است، در پايان اين مراسم اسحاق جهانگيري معاون اول رئيس جمهور و علي اصغر فاني وزير آموزش و پرورش با اهداء لوح سپاس از زحمات خيرين مدرسه ساز استان تهران تقدير به عمل آورده است

تعهد يك هزار ميلياردتوماني خيرين در مدرسه سازي

به گزارش مركز اطلاع رساني و روابط عمومي وزارت آموزش وپرورش،  پيش از ظهر امروز علي اصغر فاني در اختتاميه هجدهمين جشنواره خيرين مدرسه كه در سالن همايش هاي بين المللي صدا و سيما برگزار شد، اظهار كرد: در بازه زماني يازدهم ارديبهشت ماه تا يازدهم خرداد ماه جشنواره خيرين مدرسه ساز در استان تهران و در ديگر استان هاي كشور برگزار شده است كه همكاري خوب استانداران در حركت مردمي بسيار خوب و قابل تقدير است .

وي با بيان اينكه از ابتداي پيروزي انقلاب اسلامي خيرين به طور ميانگين روزانه 7 كلاس درس ساخته اند تصريح كرد: از مجموع 500 هزاركلاس درس آموزش وپرورش  بيش از يك صد هزار كلاس درس آن با مشاركت خيرين ساخته شده و در اين كلاس ها بيش از 2 ونيم ميليون دانش آموز تحصيل مي كنند كه اين امر با قيات الصالحات خيرين هم در زمان حيات و هم در زمان فوتشان خواهد بود.

عضو كابينه تدبير و اميد ادامه داد: خيرين مي تواند در امر مدرسه سازي ، مدرسه ياري و مدرسه داري آموزش وپرورش را ياري كنند و اين درحالي است كه دولت نيز به آموزش و پرورش عنايت خاص داشته است .

وي با بيان اينكه آموزش و پرورش چه به لحاظ كمي و چه به لحاظ كيفي گسترده ترين نهاد كشور است خاطرنشان كرد: مديريت 105 هزار مدرسه رسيدگي به وضعيت تحصيلي  بيش از 13 ميليون دانش آموز و پرداختن به امور قريب به يك ميليون فرهنگي تنها از عهده يك وزارتخانه بر نمي آيد و همه مردم بايد به آموزش و پرورش در اين امر كمك كنند .

فاني توسعه مشاركت ها را يكي از سياست هاي جدي آموزش و پرورش دولت يازدهم عنوان كرد و افزود: حضور خيرين مدرسه ساز، مدرسه يار و مدرسه دار يكي از مصاديق  توسعه مشاركت در آموزش وپرورش است و در اين شرايط بايد اعلام كرد كه يك سوم فضاهاي آموزشي كشور در مقابل بلاياي طبيعي مانند، زلزله مقاوم نيست  و  حضور خيرين و دولت مي تواند اين مشكل آموزش و پرورش را حل كند.

گفتني است، در پايان اين مراسم اسحاق جهانگيري معاون اول رئيس جمهور و علي اصغر فاني وزير آموزش و پرورش با اهداء لوح سپاس از زحمات خيرين مدرسه ساز استان تهران تقدير به عمل آورده است

تعهد يك هزار ميلياردتوماني خيرين در مدرسه سازي

تکنولوژی جدید

label, , , , , , , , , , , , , ,

About the author