تداوم اجرای طرح «خرید صندلی خالی مدارس غیردولتی» در سال تحصیلی آینده

تداوم اجرای طرح «خرید صندلی خالی مدارس غیردولتی» در سال تحصیلی آینده

به گزارش مركز اطلاع رساني و روابط عمومي وزارت آموزش و پرورش به نقل از سازمان مدارس غیر دولتی ، توسعه مشارکت های مردمی، مرضيه گرد ر خصوص بحث خرید خدمات آموزشی در سال تحصیلی آینده، اظهاركرد:‌ ما به موضوع خرید خدمات آموزشی اعتقاد داریم و معتقدیم در مدارسی که امکان آن را ندارند که معلم یا فضا داشته باشند،‌ خرید خدمات آموزشی باید صورت بگیرد.

رئیس سازمان مدارس غیر دولتی ، توسعه مشارکت های مردمی و خانواده با بیان اینکه با خرید خدمات آموزشی، عدالت آموزشی نیز اجرا می‌شود، تصريح كرد : باید از ظرفیت مؤسسان و مدارس غیردولتی استفاده کنیم که این موضوع ممکن است استفاده از فضا و تجهیزات یا استفاده از نیروی انسانی باشد و البته در برخی موارد نیز آموزش و پرورش شرایط ویژه‌ای دارد که در جهت کمک به مدارس غیردولتی انجام می‌شود که صندلی خالی از جمله این موارد است.

وي خاطرنشان كرد : دنبال طرح‌هایی هستیم که منجر به صرفه‌جویی برای آموزش و پرورش هم باشد چون اگر بخواهیم فقط روی بحث صندلی خالی تمرکز کنیم به تنهایی نیازهای آموزش و پرورش را پاسخ نمی‌دهد ولی معتقد به مشارکت و استفاده از ظرفیت‌های مدارس غیردولتی هستیم.

گرد در خصوص اجرای طرح صندلی خالی در سال تحصیلی آینده افزود :‌ ابتدا باید تمام برنامه‌های ساماندهی نیروی انسانی انجام شود ضمن اینکه ثبت‌نام مدارس غیردولتی و دولتی انجام شود و پس از اتمام تمام فرآیندها، در جایی که مدارس دولتی با تراکم بالا مواجه هستند و مشکلاتی دارند که نمی‌توانند کلاس درس را برگزار کنند، تعدادی از دانش‌آموزان به بخش غیردولتی منتقل شوند.

رئیس سازمان مدارس غیردولتی، مشارکت‌های مردمی و خانواده در خصوص اعتبار براي طرح صندلی خالی در بودجه سال 95 اظهاركرد:‌ این اعتبار قاعدتاً در دل سرانه آموزشی قرار دارد یعنی قانون اجازه داده تا آنجایی که مشکلاتی وجود دارد متناسب با قوانین و تشخیص وزیر اقدام کنیم.

وی در خصوص سرانه آموزشی نیز يادآور شد :‌ سرانه آموزشی با سرانه دانش‌آموزی متفاوت است و سرانه آموزشی آن چیزی است که بابت هزینه معلم و هزینه‌های دانش‌آموز پرداخت می‌شود که رقمی بیش از 2 میلیون تومان است البته بنده رقم دقیق آن را نمی‌دانم اما کمک‌سرانه دانش‌آموزی رقمی است که به عنوان کمک به فعالیت‌های جاری مدرسه پرداخت می‌شود.

گُرد اضافه کرد: در استان‌هایی مانند سیستان و بلوچستان،‌خراسان شمالی و گلستان و در مناطقی که مشکلات فضای آموزشی وجود داشت از این طرح استفاده شده است.

تداوم اجرای طرح «خرید صندلی خالی مدارس غیردولتی» در سال تحصیلی آینده

به گزارش مركز اطلاع رساني و روابط عمومي وزارت آموزش و پرورش به نقل از سازمان مدارس غیر دولتی ، توسعه مشارکت های مردمی، مرضيه گرد ر خصوص بحث خرید خدمات آموزشی در سال تحصیلی آینده، اظهاركرد:‌ ما به موضوع خرید خدمات آموزشی اعتقاد داریم و معتقدیم در مدارسی که امکان آن را ندارند که معلم یا فضا داشته باشند،‌ خرید خدمات آموزشی باید صورت بگیرد.

رئیس سازمان مدارس غیر دولتی ، توسعه مشارکت های مردمی و خانواده با بیان اینکه با خرید خدمات آموزشی، عدالت آموزشی نیز اجرا می‌شود، تصريح كرد : باید از ظرفیت مؤسسان و مدارس غیردولتی استفاده کنیم که این موضوع ممکن است استفاده از فضا و تجهیزات یا استفاده از نیروی انسانی باشد و البته در برخی موارد نیز آموزش و پرورش شرایط ویژه‌ای دارد که در جهت کمک به مدارس غیردولتی انجام می‌شود که صندلی خالی از جمله این موارد است.

وي خاطرنشان كرد : دنبال طرح‌هایی هستیم که منجر به صرفه‌جویی برای آموزش و پرورش هم باشد چون اگر بخواهیم فقط روی بحث صندلی خالی تمرکز کنیم به تنهایی نیازهای آموزش و پرورش را پاسخ نمی‌دهد ولی معتقد به مشارکت و استفاده از ظرفیت‌های مدارس غیردولتی هستیم.

گرد در خصوص اجرای طرح صندلی خالی در سال تحصیلی آینده افزود :‌ ابتدا باید تمام برنامه‌های ساماندهی نیروی انسانی انجام شود ضمن اینکه ثبت‌نام مدارس غیردولتی و دولتی انجام شود و پس از اتمام تمام فرآیندها، در جایی که مدارس دولتی با تراکم بالا مواجه هستند و مشکلاتی دارند که نمی‌توانند کلاس درس را برگزار کنند، تعدادی از دانش‌آموزان به بخش غیردولتی منتقل شوند.

رئیس سازمان مدارس غیردولتی، مشارکت‌های مردمی و خانواده در خصوص اعتبار براي طرح صندلی خالی در بودجه سال 95 اظهاركرد:‌ این اعتبار قاعدتاً در دل سرانه آموزشی قرار دارد یعنی قانون اجازه داده تا آنجایی که مشکلاتی وجود دارد متناسب با قوانین و تشخیص وزیر اقدام کنیم.

وی در خصوص سرانه آموزشی نیز يادآور شد :‌ سرانه آموزشی با سرانه دانش‌آموزی متفاوت است و سرانه آموزشی آن چیزی است که بابت هزینه معلم و هزینه‌های دانش‌آموز پرداخت می‌شود که رقمی بیش از 2 میلیون تومان است البته بنده رقم دقیق آن را نمی‌دانم اما کمک‌سرانه دانش‌آموزی رقمی است که به عنوان کمک به فعالیت‌های جاری مدرسه پرداخت می‌شود.

گُرد اضافه کرد: در استان‌هایی مانند سیستان و بلوچستان،‌خراسان شمالی و گلستان و در مناطقی که مشکلات فضای آموزشی وجود داشت از این طرح استفاده شده است.

تداوم اجرای طرح «خرید صندلی خالی مدارس غیردولتی» در سال تحصیلی آینده

یوزرنیم و پسورد نود 32 ورژن 4

دانلود سریال و آهنگ

label, , , , , , , , , , , , , ,

About the author