تخصیص 140ميلياردريال براي تجهيز هنرستان هاي كشور

تخصیص 140ميلياردريال براي تجهيز هنرستان هاي كشور

به گزارش  مركز اطلاع راسانی و روابط عمومی  وزارت آموزش و پرورش به نقل از استان خراسان جنوبی، سید محسن حسینی مقدم، در گردهمایی مدیران و کارشناسان هنرستان های فنی و حرفه ای و کاردانش استان اظهار کرد: در سال تحصیلی جدید از مجموع 900 هزار دانش آموز پایه نهمی قریب  350 هزار جذب هنرستان های کشور شدندو و در 194 رشته فنی و حرفه ای و کاردانش مشغول تحصیل هستند.

وی، با بیان این که رشته های موجود در هنرستان ها بر اساس ظرفیت ها و نیاز های موجود در استان های کشور دایر شده است، اضافه کرد: در حال حاضر 41 درصد دانش آموزان کشور در هنرستان ها مشغول تحصیل هستند که این رقم تا پایان برنامه ششم به بیش از 48 درصد  افزایش می یابد.

مدیر کل دفتر آموزش های فنی و حرفه ای وزارت آموزش و پرورش، با اشاره به هزینه کرد 14 میلیارد تومانی وزارت آموزش و پرورش برای تجهیز هنرستان های کشور، تصریح کرد: در حل حاضر و به دلیل اهمیت استاندارد سازی سیستم گرمایشی مدارس 2 درصد درآمد حاصل از فروش گاز در این زمینه هزینه می شود که این میزان در آینده نزدیک در خصوص تجهیز کارگاه ها و آزمایشگاه های هنرستان خواهد شد.

حسینی مقدم، برفرهنگ سازی و آگاهی بخشی والدین در خصوص عملکرد هنرستان ها تأکید کرد و یاد آور شد: تجهیز هنرستان های شبانه روزی کشور یکی از اولویت های این دفتر به شمار می رود.

تخصیص 140ميلياردريال براي تجهيز هنرستان هاي كشور

به گزارش  مركز اطلاع راسانی و روابط عمومی  وزارت آموزش و پرورش به نقل از استان خراسان جنوبی، سید محسن حسینی مقدم، در گردهمایی مدیران و کارشناسان هنرستان های فنی و حرفه ای و کاردانش استان اظهار کرد: در سال تحصیلی جدید از مجموع 900 هزار دانش آموز پایه نهمی قریب  350 هزار جذب هنرستان های کشور شدندو و در 194 رشته فنی و حرفه ای و کاردانش مشغول تحصیل هستند.

وی، با بیان این که رشته های موجود در هنرستان ها بر اساس ظرفیت ها و نیاز های موجود در استان های کشور دایر شده است، اضافه کرد: در حال حاضر 41 درصد دانش آموزان کشور در هنرستان ها مشغول تحصیل هستند که این رقم تا پایان برنامه ششم به بیش از 48 درصد  افزایش می یابد.

مدیر کل دفتر آموزش های فنی و حرفه ای وزارت آموزش و پرورش، با اشاره به هزینه کرد 14 میلیارد تومانی وزارت آموزش و پرورش برای تجهیز هنرستان های کشور، تصریح کرد: در حل حاضر و به دلیل اهمیت استاندارد سازی سیستم گرمایشی مدارس 2 درصد درآمد حاصل از فروش گاز در این زمینه هزینه می شود که این میزان در آینده نزدیک در خصوص تجهیز کارگاه ها و آزمایشگاه های هنرستان خواهد شد.

حسینی مقدم، برفرهنگ سازی و آگاهی بخشی والدین در خصوص عملکرد هنرستان ها تأکید کرد و یاد آور شد: تجهیز هنرستان های شبانه روزی کشور یکی از اولویت های این دفتر به شمار می رود.

تخصیص 140ميلياردريال براي تجهيز هنرستان هاي كشور

90ورزشی

label, , , , , , , , , , , , , ,

About the author