تجهيز 907 کلاس درس، جهت پذیرش و اسکان مسافرین فرهنگی در تابستان

تجهيز 907 کلاس درس، جهت پذیرش و اسکان مسافرین فرهنگی در تابستان

به گزارش مركز اطلاع رساني و روابط عمومي وزارت آموزش و پرورش به نقل از استان گلستان ، محمدرضا وطنی از آمادگی کامل ستادهای اسکان استان گلستان خبرداد واظهاركرد: هموطنان عزیز می توانند از طریق سامانه رزرو اینترنتی اقدام به رزو كنند.

مديركل آموزش و پرورش استان گلستان تصريح كرد: این سامانه از10 تیرتا 10 شهریور به آدرس eskan.medu.ir  فعال است و پس از آن مسافرینی که قصد اقامت در استان را دارند باید حضوری به ستاد های اسکان مراجعه و نسبت به پذیرش اقدام كنند.

وي خاطرنشان کرد: تمهیدات و مقدمات لازم در17پایگاه پذیرش انجام شده تا مسافرین فرهنگی و غیرفرهنگی دراسرع وقت پذیرش شوند.

وطنی افزود: 111 واحد آموزشی، 2باشگاه فرهنگیان در شهرهای گرگان و گنبد و تعداد کلاس، جهت پذیرش و اسکان مسافرین فرهنگی و دیگر هم وطنان عزیز در تابستان 1395 درنظر گرفته شده است.

مديركل آموزش و پرورش استان گلستان در تشریح وضعیت کلاس های درنظرگرفته شده برای اسکان تابستان 95 گفت: از 907 کلاس در نظر گرفته شده 330 کلاس به صورت ویژه ، 414 کلاس نوع الف و 163 کلاس نوع ب تجهیز شده اند.

تجهيز 907 کلاس درس، جهت پذیرش و اسکان مسافرین فرهنگی در تابستان

به گزارش مركز اطلاع رساني و روابط عمومي وزارت آموزش و پرورش به نقل از استان گلستان ، محمدرضا وطنی از آمادگی کامل ستادهای اسکان استان گلستان خبرداد واظهاركرد: هموطنان عزیز می توانند از طریق سامانه رزرو اینترنتی اقدام به رزو كنند.

مديركل آموزش و پرورش استان گلستان تصريح كرد: این سامانه از10 تیرتا 10 شهریور به آدرس eskan.medu.ir  فعال است و پس از آن مسافرینی که قصد اقامت در استان را دارند باید حضوری به ستاد های اسکان مراجعه و نسبت به پذیرش اقدام كنند.

وي خاطرنشان کرد: تمهیدات و مقدمات لازم در17پایگاه پذیرش انجام شده تا مسافرین فرهنگی و غیرفرهنگی دراسرع وقت پذیرش شوند.

وطنی افزود: 111 واحد آموزشی، 2باشگاه فرهنگیان در شهرهای گرگان و گنبد و تعداد کلاس، جهت پذیرش و اسکان مسافرین فرهنگی و دیگر هم وطنان عزیز در تابستان 1395 درنظر گرفته شده است.

مديركل آموزش و پرورش استان گلستان در تشریح وضعیت کلاس های درنظرگرفته شده برای اسکان تابستان 95 گفت: از 907 کلاس در نظر گرفته شده 330 کلاس به صورت ویژه ، 414 کلاس نوع الف و 163 کلاس نوع ب تجهیز شده اند.

تجهيز 907 کلاس درس، جهت پذیرش و اسکان مسافرین فرهنگی در تابستان

بازی

label, , , , , , , , , , , , , ,

About the author