بی‌زمینی تمرین تیم ملی را تعطیل کرد/ کی‌روش در ایران؛ حواس قطری‌ها کجاست؟!

بی‌زمینی تمرین تیم ملی را تعطیل کرد/ کی‌روش در ایران؛ حواس قطری‌ها کجاست؟!
تمرین نوبت صبح امروز تیم ملی فوتبال ایران کنسل شد.

بی‌زمینی تمرین تیم ملی را تعطیل کرد/ کی‌روش در ایران؛ حواس قطری‌ها کجاست؟!

تمرین نوبت صبح امروز تیم ملی فوتبال ایران کنسل شد.
بی‌زمینی تمرین تیم ملی را تعطیل کرد/ کی‌روش در ایران؛ حواس قطری‌ها کجاست؟!

خبرگزاری اصفحان

label, , , , , , , , , , , , , ,

About the author