بیش از 680 هزار نفر از اتباع خارجی تحت پوشش سواد آموزي قرارگرفته اند

بیش از 680 هزار نفر از اتباع خارجی تحت پوشش سواد آموزي قرارگرفته اند

به گزارش مركز اطلاع رساني و روابط عمومي وزارت آموزش و پرورش به نقل از سازمان نهضت سواد آموزی، علي باقرزاده در همایش ماهانه “توسعه و عدالت آموزشی ” که در دانشکده مدیریت و اقتصاد دانشگاه صنعتی شریف برگزار شد، اظهاركرد: سواد عبارتست از توانایی خواندن و نوشتن متون فارسی و حساب کردن در حد چهار عمل اصلی و روخوانی قرآن ، در حد دوره سواد آموزی یا سوم ابتدایی مي باشد.

رئیس سازمان نهضت سواد آموزی به روش های شمارش افراد بی سواد در کشور اشاره و تصريح كرد : تا سال 1390مبنای شمارش افراد بی سواد در کشور نتایج سرشماری بود که بنا به دلایلی مانند خود اظهاری و عدم دسترسی به اطلاعات اسمی افراد ، جای خود را به استفاده از آمار های ثبتی در این زمینه داد و در حال حاضر نیز طرح ملی سواد سنجی در دستور کار نهضت سواد آموزي قرار دارد .

وي به آموزش سواد به اتباع خارجی اشاره کرد و افزود : در سال 1394 نزدیک به 25 هزار نفر از اتباع سواد آموزی از خدمات سواد آموزی بهره مند شده اند که بیش از 78 درصد آنان زن و 22 درصد مرد بودند.

باقرزاده خاطرنشان كرد: جمهوری اسلامی ایران در طول سال های 1363 تا 1390 حدود 1.8 میلیارد دلار، بیش از 680 هزار نفر از اتباع خارجی و به خصوص افغانی را تحت پوشش قرارداده و درصد باسوادی آن ها را از حدود 6 درصد به 62 درصد رسانده است.

رئیس سازمان نهضت سواد آموزی به میزان همکاری و تعامل نهاد های بین المللی نیز در این زمینه پرداخت و افزود: کمک های نهادهای بین المللی برای سواد آموزی اتباع بيگانه بطور میانگین در طول سال های اجرای برنامه کمتر از 5 درصد منابعی است که دولت جمهوری اسلامی اختصاص داده است.

وي با بيان اين كه در طول سال های 90 تا 94 ، تعداد 52 هزار و 351 نفر از اتباع خارجی تحت پوشش فعالیت های سواد آموزی قرار گرفته اند، افزود: برای آموزش آنها بیش از 26.2 میلیارد تومان هزینه شده است.حدود 6% هزینه ها را کمیساریای عالی پناهندگان تامین کرده است.

باقرزاده افزود : دولت تدبیر و امید در مصوبه اسفند سال93، سازمان نهضت سواد آموزی را موظف کرد بخشی از اعتبارات خود را برای آموزش اتباع خارجی هزینه کند.

رئیس سازمان نهضت سواد آموزی چالش ها و موانع موجود در سواد آموزی اتباع خارجی را در چند محور مانند فقدان پایگاه اطلاعاتی دقیق از مشخصات اتباع بی سواد و کم سواد،کافی نبودن حمایت های بین المللی از آموزش اتباع خارجی ، مقررات موجود و محدود کردن آموزش اتباع به استانهایی خاص ، محدودیت در تولید محتوای آموزشی متناسب با نیازها و ویژگی های زبانی ، محدودیت منابع مالی در تامین هزینه های آموزشی دسته بندی کرد .

بیش از 680 هزار نفر از اتباع خارجی تحت پوشش سواد آموزي قرارگرفته اند

به گزارش مركز اطلاع رساني و روابط عمومي وزارت آموزش و پرورش به نقل از سازمان نهضت سواد آموزی، علي باقرزاده در همایش ماهانه “توسعه و عدالت آموزشی ” که در دانشکده مدیریت و اقتصاد دانشگاه صنعتی شریف برگزار شد، اظهاركرد: سواد عبارتست از توانایی خواندن و نوشتن متون فارسی و حساب کردن در حد چهار عمل اصلی و روخوانی قرآن ، در حد دوره سواد آموزی یا سوم ابتدایی مي باشد.

رئیس سازمان نهضت سواد آموزی به روش های شمارش افراد بی سواد در کشور اشاره و تصريح كرد : تا سال 1390مبنای شمارش افراد بی سواد در کشور نتایج سرشماری بود که بنا به دلایلی مانند خود اظهاری و عدم دسترسی به اطلاعات اسمی افراد ، جای خود را به استفاده از آمار های ثبتی در این زمینه داد و در حال حاضر نیز طرح ملی سواد سنجی در دستور کار نهضت سواد آموزي قرار دارد .

وي به آموزش سواد به اتباع خارجی اشاره کرد و افزود : در سال 1394 نزدیک به 25 هزار نفر از اتباع سواد آموزی از خدمات سواد آموزی بهره مند شده اند که بیش از 78 درصد آنان زن و 22 درصد مرد بودند.

باقرزاده خاطرنشان كرد: جمهوری اسلامی ایران در طول سال های 1363 تا 1390 حدود 1.8 میلیارد دلار، بیش از 680 هزار نفر از اتباع خارجی و به خصوص افغانی را تحت پوشش قرارداده و درصد باسوادی آن ها را از حدود 6 درصد به 62 درصد رسانده است.

رئیس سازمان نهضت سواد آموزی به میزان همکاری و تعامل نهاد های بین المللی نیز در این زمینه پرداخت و افزود: کمک های نهادهای بین المللی برای سواد آموزی اتباع بيگانه بطور میانگین در طول سال های اجرای برنامه کمتر از 5 درصد منابعی است که دولت جمهوری اسلامی اختصاص داده است.

وي با بيان اين كه در طول سال های 90 تا 94 ، تعداد 52 هزار و 351 نفر از اتباع خارجی تحت پوشش فعالیت های سواد آموزی قرار گرفته اند، افزود: برای آموزش آنها بیش از 26.2 میلیارد تومان هزینه شده است.حدود 6% هزینه ها را کمیساریای عالی پناهندگان تامین کرده است.

باقرزاده افزود : دولت تدبیر و امید در مصوبه اسفند سال93، سازمان نهضت سواد آموزی را موظف کرد بخشی از اعتبارات خود را برای آموزش اتباع خارجی هزینه کند.

رئیس سازمان نهضت سواد آموزی چالش ها و موانع موجود در سواد آموزی اتباع خارجی را در چند محور مانند فقدان پایگاه اطلاعاتی دقیق از مشخصات اتباع بی سواد و کم سواد،کافی نبودن حمایت های بین المللی از آموزش اتباع خارجی ، مقررات موجود و محدود کردن آموزش اتباع به استانهایی خاص ، محدودیت در تولید محتوای آموزشی متناسب با نیازها و ویژگی های زبانی ، محدودیت منابع مالی در تامین هزینه های آموزشی دسته بندی کرد .

بیش از 680 هزار نفر از اتباع خارجی تحت پوشش سواد آموزي قرارگرفته اند

آهنگ جدید

label, , , , , , , , , , , , , ,

About the author