بیش از 35 هزار دانش آموز تحت پوشش طرح شهاب می باشند

بیش از 35 هزار دانش آموز تحت پوشش طرح شهاب می باشند

به گزارش مرکز اطلاع رسانی و روابط عمومی وزارت آموزش و پرورش به نقل از استان کرمانشاه، سلیمان محبی گفت: در سال تحصیلی جاری و با مساعدت بنیاد ملی نخبگان استان کرمانشاه طرح ملی شناسایی و هدایت استعدادهایی برتر (شهاب) صورت پذیرفته است.

 

محبی تصریح کرد: با تعاملی که با بنیاد یاد شده صورت می گیرد، بتوانیم تعداد این دانش آموزان را افزایش دهیم.
گفتنی است برنامه ملی شناسایی و هدایت استعدادهای برتر (شهاب) برای چهارمین سال است که در استان کرمانشاه اجرا می شود و این برنامه یک سال به صورت آزمایشی و 3 سال به شکل اجرایی در حال برگزاری می باشد.
 

بیش از 35 هزار دانش آموز تحت پوشش طرح شهاب می باشند

به گزارش مرکز اطلاع رسانی و روابط عمومی وزارت آموزش و پرورش به نقل از استان کرمانشاه، سلیمان محبی گفت: در سال تحصیلی جاری و با مساعدت بنیاد ملی نخبگان استان کرمانشاه طرح ملی شناسایی و هدایت استعدادهایی برتر (شهاب) صورت پذیرفته است.

 

محبی تصریح کرد: با تعاملی که با بنیاد یاد شده صورت می گیرد، بتوانیم تعداد این دانش آموزان را افزایش دهیم.
گفتنی است برنامه ملی شناسایی و هدایت استعدادهای برتر (شهاب) برای چهارمین سال است که در استان کرمانشاه اجرا می شود و این برنامه یک سال به صورت آزمایشی و 3 سال به شکل اجرایی در حال برگزاری می باشد.
 

بیش از 35 هزار دانش آموز تحت پوشش طرح شهاب می باشند

label, , , , , , , , , , , , , ,

About the author