بیش از ۱۰ میلیون و ۸۱۰ هزار نفر دانش آموز در مسابقات فرهنگی و هنری کشور شرکت کردند

بیش از ۱۰ میلیون و ۸۱۰ هزار نفر دانش آموز در مسابقات فرهنگی و هنری کشور شرکت کردند

به گزارش مركز اطلاع رسانی و روابط عمومی وزارت آموزش و پرورش به نقل از استان خراسان رضوي، علی اکبرزاده در مراسم افتتاحیه سی و چهارمین جشنواره فرهنگی و هنری دانش آموزان کشور ضمن تبریک ایام دهه کرامت اظهارکرد: ۷۲۶ نفر دانش آموز مقطع متوسطه از سراسر کشور همراه با ۶۴ مربی و سرپرست در مسابقات بخش پسران شرکت کردند و این دوره اولین دوره ای است که مسابقات فرهنگی و هنری همزمان و در یک مکان برگزار شد.

وی یکی از دلایل این ادغام را افزایش ظرفیت و وسعت اردوگاه بین المللی شهید رجایی نیشابور دانست و افزود: شعار امسال طبق فرموده مقام معظم رهبری سال اقتصاد مقاومتی، اقدام و عمل نامگذاری شد و برگزاری همزمان دو مسابقه فرهنگی و هنری یک اقدام در راستای تحقق اقتصاد مقاومتی بوده که با هدف اجرای فرمایشات مقام معظم رهبری اجرا شد.

مدیرکل فرهنگی هنری اردوها و فضاهای پرورشی وزارت آموزش و پرورش مهم ترین هدف برگزاری جشنواره فرهنگی و هنری را شناخت دانش آموزان نخبه در آموزش و پرورش، آشنایی دانش آموزان نسبت به استعدادهای بالقوه خود و در نهایت شناخت جامعه از حضور جوانان نخبه برشمرد و اظهارداشت: رشته های مورد آزمون در مسابقات رسانه ، فضای مجازی، ادبی و پژوهشی، هنر های دستی تجسمی، هنر های آوایی و هنرهای نمایشی  می باشد و دو رشته نقد هنری و نقد ادبی با هدف فرهنگ سازی گفتگوهای آزاد اندیشی اضافه شد.

علی اکبرزاده با اعلام این مطلب که ۱۰ میلیون و ۸۱۰ هزار نفر دانش آموز از کف مدرسه در مسابقات فرهنگی و هنری کشوری شرکت داشته اند افزود: در حوزه هنرهای نمایشی ۸۲۳ هزار اثر، هنرهای آوایی چهار میلیون و ۴۱۷ هزار اثر، هنرهای ادبی دو میلیون و ۶۰ هزار اثر و در گروه رسانه و فضای مجازی ۱۶۳ هزار اثر خلق شد.

وی خاطر نشان كرد: هم اکنون هزار ۶۶۶ اثر در مرحله کشوری ارزیابی خواهند شد و برنامه ریزی شد تا دانش آموزان در رشته خود یک کارگاه آموزشی برای تجربه آموزی بیشتر داشته باشند؛ همچنین در کنار برنامه های آموزشی برنامه های تفریحی در نظر گرفته شده است.

این مقام مسئول یکی از مهم ترین برنامه مسابقات را زیارت بارگاه ملکوتی امام هشتم و میهمانی دانش آموزان در مهانسرای این امام رئوف عنوان کرد و ادامه داد: همچنین اردوی فرهنگیان مسابقات فرهنگی هنری با حضور ۲۹۲ مربی و معلم که ۸۵ نفر آقا و ۲۰۷ نفر خانم این تعداد را تشکیل می دهند دوم و سوم شهریور ماه در استان اصفهان برگزار خواهد شد.

بیش از ۱۰ میلیون و ۸۱۰ هزار نفر دانش آموز در مسابقات فرهنگی و هنری کشور شرکت کردند

به گزارش مركز اطلاع رسانی و روابط عمومی وزارت آموزش و پرورش به نقل از استان خراسان رضوي، علی اکبرزاده در مراسم افتتاحیه سی و چهارمین جشنواره فرهنگی و هنری دانش آموزان کشور ضمن تبریک ایام دهه کرامت اظهارکرد: ۷۲۶ نفر دانش آموز مقطع متوسطه از سراسر کشور همراه با ۶۴ مربی و سرپرست در مسابقات بخش پسران شرکت کردند و این دوره اولین دوره ای است که مسابقات فرهنگی و هنری همزمان و در یک مکان برگزار شد.

وی یکی از دلایل این ادغام را افزایش ظرفیت و وسعت اردوگاه بین المللی شهید رجایی نیشابور دانست و افزود: شعار امسال طبق فرموده مقام معظم رهبری سال اقتصاد مقاومتی، اقدام و عمل نامگذاری شد و برگزاری همزمان دو مسابقه فرهنگی و هنری یک اقدام در راستای تحقق اقتصاد مقاومتی بوده که با هدف اجرای فرمایشات مقام معظم رهبری اجرا شد.

مدیرکل فرهنگی هنری اردوها و فضاهای پرورشی وزارت آموزش و پرورش مهم ترین هدف برگزاری جشنواره فرهنگی و هنری را شناخت دانش آموزان نخبه در آموزش و پرورش، آشنایی دانش آموزان نسبت به استعدادهای بالقوه خود و در نهایت شناخت جامعه از حضور جوانان نخبه برشمرد و اظهارداشت: رشته های مورد آزمون در مسابقات رسانه ، فضای مجازی، ادبی و پژوهشی، هنر های دستی تجسمی، هنر های آوایی و هنرهای نمایشی  می باشد و دو رشته نقد هنری و نقد ادبی با هدف فرهنگ سازی گفتگوهای آزاد اندیشی اضافه شد.

علی اکبرزاده با اعلام این مطلب که ۱۰ میلیون و ۸۱۰ هزار نفر دانش آموز از کف مدرسه در مسابقات فرهنگی و هنری کشوری شرکت داشته اند افزود: در حوزه هنرهای نمایشی ۸۲۳ هزار اثر، هنرهای آوایی چهار میلیون و ۴۱۷ هزار اثر، هنرهای ادبی دو میلیون و ۶۰ هزار اثر و در گروه رسانه و فضای مجازی ۱۶۳ هزار اثر خلق شد.

وی خاطر نشان كرد: هم اکنون هزار ۶۶۶ اثر در مرحله کشوری ارزیابی خواهند شد و برنامه ریزی شد تا دانش آموزان در رشته خود یک کارگاه آموزشی برای تجربه آموزی بیشتر داشته باشند؛ همچنین در کنار برنامه های آموزشی برنامه های تفریحی در نظر گرفته شده است.

این مقام مسئول یکی از مهم ترین برنامه مسابقات را زیارت بارگاه ملکوتی امام هشتم و میهمانی دانش آموزان در مهانسرای این امام رئوف عنوان کرد و ادامه داد: همچنین اردوی فرهنگیان مسابقات فرهنگی هنری با حضور ۲۹۲ مربی و معلم که ۸۵ نفر آقا و ۲۰۷ نفر خانم این تعداد را تشکیل می دهند دوم و سوم شهریور ماه در استان اصفهان برگزار خواهد شد.

بیش از ۱۰ میلیون و ۸۱۰ هزار نفر دانش آموز در مسابقات فرهنگی و هنری کشور شرکت کردند

عرفان دینی

label, , , , , , , , , , , , , ,

About the author